monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Lugos: 278 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-278

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1032. Csekey István: A nemzetiség bevallási szabadságának büntetőjogi védelme. Lugos, 1932. Husvéth és Hoffer kny. 22  l. 23 cm.

1130. Dániel Antal: A magyar liberalizmus és a nemzetiségi mozgalmak történetének közös Útjai. Lugoj [Lugos, 1936.] Husvéth és Hoffer. kny. 29  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1936. évi 3-6. sz.-ból.)

1131. Dániel Antal: Visszapillantás a románok kisebbségi multjára. Lugoj [Lugos], 1935. Husvéth és Hoffer kny. 16  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség XIV-ik évf. 9-10. sz.-ból.)

127. An-Ski [Rappaport, Sölómó Seinwill]: A dibuk. Drámai legenda a chaszid életből négy felvonásban. Ford. és bevezetést írt hozzá: Giszkalay János. Lugoj [Lugos], 1936. Kirjat Széfer. /Tip. Pax, Târgu-Mureş./ XXXV, 145  l. 21 cm. (Kirjat Széfer 16. könyve.)

1364. Egy névsor. Bizonyíték a Szatmárvidéki német nevű magyarok ügyében. Lugos, 1926. Husvéth és Hoffer kny. 23  l. 23 cm. (A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle külön kiadása.)

1379. Einstein, Albert: Hogyan látom a világot. /Ford.: Szécsi Ferenc. A tudományos rész (V. fejezet.) fordítását átnézte: Somogyi Mihály./ Lugoj [Lugos], 1935. Kirjat Széfer kiad. /Nagy Károly és Társai grafikai műintézete, Debrecen/, 217  l. 18 cm.

14. Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre. A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemlében 1922. szeptember 1-től 1934. augusztus 31-ig közölt anyagból. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugos, 1934. Husvéth és Hoffer kny. 108  l. 23 cm.

1450. "Én, te, ő" almanach, 1927. Az "Én, te, ő" kiad. Timişoara [Temesvár, 1927.] Tip. A. Auspitz, Lugoj. 115  l.

1451. Én, Te, Ő... Könyvek. 1-2. könyv. Timişoara [Temesvár]-- Lugoj [Lugos], 1925-[1926.] Auspitz.

» 1. könyv. Evoe. Szerelmes éjszakák. Ford. és sajtó alá rendezte: Damó Jenő. 1925. 98  l. 19 cm.

» 2. könyv. Musset, Alfred de: Gamiani vagy a kicsapongás két éjszakája. [1926.] 46  l. 32 cm.

15. Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1931. Husvéth és Hoffer kny. 216  l. 23 cm.

1505. Az Erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt. Román források alapján kiadja a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle. Lugos, [1929.] Husvéth és Hoffer kny. 65  l., 1 lev. 24 cm.

16. Adatok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében. Szemerjai Deák Imre levéltári kutatásai és feldolgozása alapján. Sajtó alá rendezte: Jakabffy Elemér. Lugos, 1931. Husvéth és Hoffer kny. 299  l. 16 cm.

1624. Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk.: György Lajos. 1-21. sz. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. [1-21. sz.] Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiad. [22-86. sz. és 98-122. sz.] A Transzilvániai Múzeum-Egyesület kiad. [88-97. sz.] Minerva rt. 24 cm.

»   1. Rass Károly: Reményik Sándor. 1926. 16  l.

»   2. Pârvan Bazil: A dákok Trójában. Románból ford.: Ferenczi Sándor. 1926. 12  l.

»   3. Bitay Árpád: Gyulafehérvár Erdély művelődéstörténetében. 1926. 13  l.

»   4. Bitay Árpád: A moldvai magyarság. Történeti áttekintés. 1926. 24  l.

»   5. Szokolay Béla: A nagybányai művésztelep. 1926. 22  l.

»   6. Balogh Ernő: Kvarc az Erdélyi Medence felső mediterrán gipszeiben. Német nyelvű kivonattal. 1926. 26  l.

»   7. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1925. év. Irta és összeáll.:--. 1926. 26  l.

»   8. Sebestyén József, Köpeczi: A brassai fekete templom Mátyáskori címerei. 1927. 22  l.

»   9. Karácsonyi János: Új adatok és Új szempontok a székelyek régi történetéhez. 1927. 29  l.

» 10. Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen. 1927. 37  l.

» 11. Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. 1928. Lapkiadó Rt. 12  l.

» 12. György Lajos: Két dialógus régi magyar irodalmunkban. 1928. Lapkiadó Rt. 43  l. 1 mell.

» 13. Sebestyén József, Köpeczi: A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a bethleni gróf Bethlen család címere. 1928. Lapkiadó Rt. 19  l., 3 mell.

» 14. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1928. Lapkiadó Rt. 23  l.

» 15. Gyárfás Elemér: A Supplex Libellus Valachorum. Székfoglaló értekezésül felolvasta az Erdélyi Irodalmi Társaságban Kolozsvárt, 1929. február 19-én. 1929. Lapkiadó Rt. 15  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék