monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1940: 204 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 181-204

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2707. Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus. Cluj-Kolozsvár, 1940. Gloria kny. 17 l. 24 cm. (Klny. a Hitel 1940. 1. sz.-ból.)

2761. Jászay Károly: A kolozsvári ág. h. ev. Egyházközség harangjairól. Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 4 lev. 31 cm.

2821. Jöjj Szentlélek Istenünk... (Bérmálási előkészület.) Cluj [Kolozsvár, 1940.] Gloria ny. 16  l. 14 cm.

2828. Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozsvár, 1940. /Grafica kny./ 276  l. 23 cm.

2860. Kádár Géza: Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Temetési beszédek. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 171  l. 23 cm.

2899. Kálnay Klára: Mi modern lányok... -- tizenhárom verse. Tabéry Géza előszavával. Oradea [Nagyvárad, 1940.] Grafica. 36  l. 21 cm.

2923. Kántor Lajos: Párhuzam az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Astra megalakulásában és korai működésében. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 17  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 116. sz.)

2933. Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. I-II. /Kolozsvár/, 1940. Erdélyi Szépmíves Céh /Minerva rt./ 21 cm. I. 135  l., 1 lev.; II. 255  l. (Erdélyi Szépmíves Céh 133-134. kiadv.; XI. sor. 21-24. sz. könyve.)

2982. Katonák imakönyve. /Kolozsvár, 1940. Az unitárius egyház kiadványa a Dávid Ferenc Egylet, a Misszió-Bizottság és az Iratterjesztő közreműködésével. Pallas./ 32  l. 14 cm.

3005. Kelemen Imre: A keresztény élet kapujában. Keresztelési beszédek. Ocland [Homoródoklánd], 1940. /Globus ny., Odorheiu [Székelyudvarhely]./ 64  l. 21 cm.

3006. Kelemen Imre: A lélek asztalánál. Úrvacsorai beszédek. Homoródoklánd, 1940. [Globus kny., Székelyudvarhely.] 40  l., 1 lev. 23 cm.

3034. Kemény János: Kokó és Szokrátész. Déltengeri történetek. /Kolozsvár, 1940./ Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./, 172  l. 20 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh 131. kiadv.; XI. sor. 18-19. sz. könyve.)

3039. Kempner Magda, R.,: versei. Oradea [Nagyvárad], 1940. Grafica. 92  l., 1 lev. 17 cm.

3050. Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt. Közli: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1940. Husvéth és Hoffer kny. 44  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1940. évi 3-8. sz.-ból.)

3056. 31. füz. Zoványi Jenő: Új egyháztörténetírás. 1940. Pallas kny. 22  l.

» 32. füz. Gyulai Zoltán: Rátio és lélek. 1940. Pallas kny. 10  l.

» 33. füz. Gyulai Zoltán: Új látóhatárok a természettudományok és bölcselet határmesgyéjéről. 1940. Pallas kny. 17  l.

» 34. füz. Szentmártoni Kálmán, P.: János Zsigmond erdélyi fejedelem. 1940. Pallas kny. 11  l.

3101. Kilencnapi ájtatosság a lourdesi Szent Szűz tiszteletére. Cluj-Kolozsvár, 1940. Szent Bonaventura kny. 66  l., 1 lev. 13 cm.

3119. Kis Könyvtár. Szerk.: Gyallay Domokos. I. Cluj (Kolozsvár), 1940. Minerva rt. 20 cm.

» I. Betűk és képek világa. 1940. 48  l.

3131. Kiss Béla: A theologia naturális problémája. Csernátfalu, 1940. Tip. Antal, Braşov. 86  l., 3 lev. 22 cm.

3135. Kiss Bertalan: A vér és könny egyháza. A protestantizmus küzdelmei és szenvedései. Oradea [Nagyvárad], /1940. Kiadta a Református Püspöki Hivatal Iratterjesztési Osztálya./ Kálvin ny. 80  l. 15 cm.

3197. Koleszár László: Az alkat (konstitució) az egyén életében. (Szabadelőadás vázlata.) Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 12  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum Egyesület 1940. évi tizenhatodik vándorgyűlésének emlékkönyvéből.)

3242. Koleszár László: A véletlen szerepe az orvos-természettudományi nagy felfedezések történetében. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 8  l. 24 cm.

3276. A Kolozsvári Ref.[ormátus] Theol.[ogiai] Fakultás Gyakorlati Theologiai Szemináriumának munkálatai. Szerk.: Imre Lajos. /Cluj-Kolozsvár/, 1940. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 25 cm.

» A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései. /H. és é. n./ 1940. 64  l., 1 lev.

3283. Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság. Szolgálati és fegyelmi szabályzat. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva rt. 42  l. 23 cm.

3359. Kovács György: A vörös szamár. Regény. [Nagyvárad], 1940. /Grafica/, 178  l. 18 cm. (Uj Erdélyi Könyvek.)

1017. 4. (!) [3.] Berde Mária, R.: Missióban.-- Egy szórványmissió története. 1940. 20  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék