monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1940: 204 tétel lapozás: 1-30 ... 151-180 | 181-204

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6261. Új Erdélyi Könyvek. 1940. /Nagyvárad, 1940. Grafica/ 4 lev., 19 cm. [Tájékoztató.]

6262. "Új Erdélyi Könyvek." Oradea [Nagyvárad], 1940. Grafica ny. 18 cm.

» Ligeti Ernő: Az ő kis katonája. Regény. 1940. 200  l.

» Szántó György: Elillant évek. 1940. 178  l.

6323. Az unitárius presbiter kátéja. Kiadja: az Unitárius Egyház Misszió Bizottsága. /A teologiai tanárok közreműködésével összeáll.: Fikker János./ Kolozsvár, /1940/. Pallas. 16 l. 14 cm.

6324. 2. Ürmösi József: Dávid Ferenc védelmezi hitét. /1940./ 16  l.

6420. Vámszer Géza: Szakadát. Kolozsvár, 1940. Erdélyi Enciklopédia kiad. Grafica kny. 133  l., 1 lev., 3 mell. 20 cm. (Erdélyi Enciklopédia 6. könyve.)

6457. Váry Sándor: Ember-rádió. Versek. Cluj [Kolozsvár], 1940. Tip. Victoria. 8  l. 15 cm. [Borítékcím.]

648. Bod Péter,: Felsőcsernátoni, önéletleírása. Bevezetéssel ellátta: Jancsó Elemér. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 170  l. 20 cm. (Erdélyi Ritkaságok. 4.)

6482. Vásárhelyi János: A mi hitünk. A Heidelbergi káté magyarázata. Cluj-Kolozsvár, 1940. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. /Minerva rt./ 427  l. 23 cm.

6488. Vásárhelyi János: Számadás. Tanulmányok, cikkek, előadások. Kolozsvár, 1940. Minerva rt. 237 l., 2 lev. 23 cm.

6489. Vásárhelyi János: A szeretet iskolájában. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 98  l. 15 cm.

6515. Venczel József: Misztériumjáték. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1940. Gloria. 42  l. 24 cm. (Népművelési füzetek. 7. sz.)

6599. Wagner, J. I.: A szabadságot és felmondási időt szabályozó törvénynek helyes értelmezése és a fizetéses alkalmazottak kötelezettségei. II. A katonai gyakorlatra bevonult alkalmazottak fizetését szabályozó törvény és annak helyes magyarázata. A hivatalos adatok alapján összeáll.: --. /Cluj/ [Kolozsvár, 1940.] /Tip. Boros./ 24  l. 16 cm. [Borítékcím.]

6608. Walter Gyula: Magyar rapszodia. Kolozsvár, 1940. Pallas kny. 47  l. 21 cm.

661. Bodor János: Karácsonyi jelenetek. Heródes drámája. Betlehemi gyermekek. Két karácsonyi kép. I. Első karácsony Betlehemben. II. Mostani karácsony az égben. Nagyvárad, [1940.] Kiadja Nagyváradi Református Egyházkerület Iratterjesztési osztálya. /Kálvin ny./ 77  l. 16 cm.

6617. Weinberger Józsa: Szombatkirálynő. Timişoara [Temesvár], 1940. Az Erdélyi Cionista Kultúrközpont kiadása. /Tip. Uhrmann propr. Armin Kabos./ 76  l. 24 cm.

6629. Weisz Endre: Sigismund Freud élete és munkássága. Összeáll. és írta: --. Oradea [Nagyvárad, 1940.] Kiadta: A Zsidó Nemzeti Szövetség Oradeai helyi csoportjának kulturbizottsága. [Tip. Pásztor.] 31  l. 16 cm.

670. Bodor Kálmán: Vadontermő gyógynövények gyűjtése és értékesítése. 2. kiad. /Cluj-Kolozsvár/, 1940. Az E. M. G. E. Irodalmi és Könyvkiadó Vállalati Szakosztályának kiadványai. /Minerva rt./ 32  l. 23 cm. (Az E.[rdélyi] M.[agyar] G.[azdasági] E.[gyesület] Gazdaköri könyvtára. 5. sz.)

673. Boga Alajos: A katolikus iskolázás multja Erdélyben. Székfoglaló a Pázmány Társaság 1940. március 12-i felolvasó ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1940. A Pázmány Társaság kiad. Minerva R.T. 63  l., 1 mell. 23 cm.

6935. Zattler Zoltán: Mesék Oroszországból. I. Kaland az Uralban. Cluj-Kolozsvár, 1940. Gloria kny. 77  l. 21 cm.

6937. Zeiner Alfréd: Arad múltja. Arad, 1940. Corvin. 152  l. 23 cm.

6957. Zoványi Jenő: Új egyháztörténetírás. Cluj-Kolozsvár, 1940. Pallas kny. 22  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 31.)

754. Boros Fortunát: Szentföldi utam. Kolozsvár, 1940. /A Szent Kereszt Szövetség kiad./ Szent Bonaventura kny. 133  l., 1 lev. 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék