monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1939: 461 tétel lapozás: 1-30 ... 421-450 | 451-461

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


766. Boros György: Két Brassai az Aranyosmentén. [Kolozsvár, 1939. Minerva Rt.] 11-16.  l. 25 cm. (Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály. 1939.) [Az Erdélyi Múzeum-  Egyesület Tordán 1938. VIII. hó 28-30. napján tartott 15. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.] 

794. Brassai Viktor: Együtt és külön. Versek. Cluj [Kolozsvár], 1939. Fraternitas S. A. R. 60  l., 1 lev. 21 cm.

799. A Brassói Iparosok Temetkezési és Segélyző Egyesülete. 1939. évi jelentés. Brassó, 1940. Égető kny. 8  l. 22 cm.

833. Brunner Emil: Jézus példázatai. (10 egyházi beszéd Jézus példázatairól.) Ford.: Geréb Pál. Kolozsvár, 1939. Ifjú Erdély kiad. 65  l. 24 cm.

883. Calendarul evreesc.-- Jüdischer Kalender.-- Zsidó naptár. 5699-5700-- 1938/39-1939/40. IV-V. évf. Szerk.: Lövy Ferenc és Lax A. Salvator. Cluj [Kolozsvár, 1938-1939.] Ediţia: Uniunea Comunităţilor Evreeşti de Rit Occidental din Ardeal şi Banat. Kiadja: Az Ardeal-Banati Országos Izraelita Iroda (Nyugati szertartású Izr. Hitközségek Szövetsége.) /Fraternitas S. A./ 2 db, 23 cm. [Előzménye Almanahul Evreesc és Zsidó naptár címekkel jelent meg.]

898. Cartea ştiinţelor. Manualul obiectelor predate în limba maghiară în clasa V-a a şcoalelor supraprimare.-- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi népiskolák V. oszt.-ban tanítandó tantárgyak. Conţinutul:-- Tartalma: 1. Manual de limba română. 2. Istoria-- Történelem. 3. Geografia-- Földrajz. 4. Ştiinţe naturale-- Természettudományi ismeretek. 5. Anatomia şi higiena-- Test- és egészségtan. 6. Matematica-- Számtan, mértan. 7. Fizica şi chimia. 8. Educaţia cetăţenească-- Állampolgári nevelés és jogi alapismeretek. 9. Contabilitatea-- könyvvitel. Az Erdélyi Római Katolikus Tanítói Önsegélyző kiad. /Cluj/ [Kolozsvár, 1939.] /Gloria./ 22 cm. [Összefoglaló borítékcím. A felsorolt részek mindenikének külön címlapja és lapszámozása van, amint következik:]

899. Cartea ştiinţelor. Manualul obiectelor predate în limba maghiară în clasa VII-a a şcoalelor supraprimare.-- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi népiskolák VII. osztályában tanítandó tantárgyak. Conţinutul:-- Tartalma: I. Román rész. 1. Manual de limba română. 2. Istoria Românilor. 3. Geografia României. II. Magyar rész. 1. Alkotmánytan. 2. Mennyiségtan. Számtan-mértan. 3. Könyvvitel. 4. Természettudományi ismeretek. 5. Egészségtan. Az Erdélyi Római Katolikus Tanítói Önsegélyző kiad. /Cluj/ [Kolozsvár], 1939. /Pallas./ 20 cm. [Összefoglaló borítékcím. A felsorolt részek mindenikének külön címlapja és lapszámozása van, amint következik:]

917. Catalogus Vice-provinciali Romaniae. Societatis Jesu. Ineunte anno 1939. Claudiopoli, 1939. Typ. A. Nagy. 32  l. 23 cm.

952. 4. sz. pótlék. Az 1932-1939. évi gyarapodás jegyzéke. 1940. Minerva rt. 22  l.

978. Corda Pia. Transitus S. Francisci. Ájtatosságok Szent Ferenc tiszteletére. Az aradi Harmadik Rendnek kézirat gyanánt közzéteszi P. Siszmann Gedeon. Arad, 1939. Tip. Vasárnap. 21  l. 15 cm. [Latin és magyar szöveggel.]

99. Álmoskönyv. Horoszkópok, születésnapi jellemképek, tenyérolvasás, drágakövek és szerencsés színek. Angol, francia, német és magyar szakkönyvek összehasonlító kísérletei alapján összeáll.: Emir. /Oradea/ [Nagyvárad, 1939(?)] /Tip. Mercur./ 84  l. 15 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék