monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1939: 461 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 451-461

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2217. Győrffy István: Dr. Páter Béla emlékezete. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva R.T. 1 lev., 237-242.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1939. 3. füz.-ből.)

2219. Győrffy István: Az Új magyar művelődés alapjai. Cluj-Kolozsvár, 1939. Glória kny. 27  l. 24 cm. (Klny. a Hitel 1939. évi 2. sz.-ból.)

2233. György Lajos: Az Erdélyi Múzeum története 1874-1937. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 40  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 103. sz.)

2251. György Lajos: Dr. Rajka László élete és tudományos munkássága. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 18  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 110. sz.)

2274. Győri Illés István: Örök játék. Kolozsvár, 1939. Az Új Transilvania kiad. /Tip. Grafic, Oradea./ 69  l., 1 lev. 26 cm.

2281. A gyulafehérvári római katolikus egyházmegye tanintézetei az 1939-40. tanévben. Alba-Iuliae, [1940.] Tip. Lycei episcopalis. 104  l. 15 cm.

2285. Gyulai Zoltán: Hitigazság -- tudományos igazság. Cluj [Kolozsvár], 1939. Pallas kny. 11  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 26.)

2322. Hamisa aszar d'svat: Összeáll. a Hásomér Hácáir Mázkirutja. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Kiadja a Merkár Hánoár. [Lit. Schildkraut.] 30  l. 21 cm.

2335. Harmat [Artur] -- Sík [Sándor]: Szent vagy, Uram! Imádságos és énekes könyv. II. kiadás. Hölgykongregáció, Cluj-Kolozsvár, Marianum. /Cluj/ [Kolozsvár], /1939. Gloria kny./ 194  l., 1 lev. 14 cm.

2338. Három betlehemes játék. Nagyvárad, [1939.] Szent László ny. R.-T. 16  l. 16 cm.

2347. 24-25. sz. V. évf. 1. sz. 1939. március hó. Paál Árpád: Emlékezések Kölcsey Ferencről. 1939. 121  l. (Közművelődési sorozat. 7-8-ik füz.)

2390. Heinrich László -- László Tihamér: Fizică pentru clasa III. secundară a şcolilor cu limba de predare maghiară. -- Fizika a magyar tannyelvű középiskolák III. osztálya számára. Intocmită -- írták: --. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 244  l. 21 cm.

2402. Herepei János: Adatok a Régi Magyar Könyvtár I. és II. kötetéhez. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 16  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1939. 3. füz.-ből.)

2403. Herepei János: Bethlen Gábor kiválasztottjai. I. Szilvási K. Márton kolozskalotai, majd szilágysági ref. esperes életrajza. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 27  l. 25 cm. (Klny. a Református Szemle 1939. évf., 9., 10., 11. és 12. sz.-ból.)

2414. 5. sz. Jabotinsky Vladimir: A Bétár. Mi a Brith Trumpeldor? /Oradea/, 1939. Netzivuth Betar b'Romania, Mifkadat hagalil Transilvania kiad. /Grafica./ 39  l.

2480. Horváth Imre: Adj, kertem, több virágot. Versek. Oradea [Nagyvárad], 1939. Grafica. 30  l., 1 lev. 21 cm.

2481. Horváth Imre: Elszánt kötelesség. Versek. Oradea [Nagyvárad, 1939.] Grafica. 28  l., 1 lev. 21 cm.

2492. Horváth Jenő: Kína első magyar misszionáriusnője. (Kunst Irén élete.) Kolozsvár, 1939. Egyház és Misszió kiad. 27  l. 16 cm.

2518. Horváth László: A mi igaz édesanyánk. János apostolnak a "Mennyei jelenések"-ről írott könyve XII-ik fejezetének református hitvallású magyarázata. Bukarest, 1939. /Tiparniţa kny./ 23  l. 24 cm.

2528. "Hozzátok szólok, testvéreim!" Vasilius és József szellemi intelmei és fohászai. II. kiadás. /Cluj/ [Kolozsvár], 1939. Kiadja a Cluji Szent József metapszichikai tanulmánykör. /Ny. Lito Schildkraut./ XV, 74  l., 6 lev. 12 cm.

2551. Iancu, Axente: Asszonyok könyve. Gyermekvédelem a munkások között. Kolozsvár, [1939.] Munkás Atheneum. /Grafica kny./ 22  l. 15 cm.

2561. *Az ige a Messiásról. (A Messiásra vonatkozó jövendölés beteljesedése.) /Cluj/ [Kolozsvár], /1939. Tip. Boros./ 32  l.

2581. Imre Lajos: Ua. II. kiadás. /Şimleul Silvaniei/ [Szilágysomlyó], 1939. /Lázár kny./ 134  l., 1 lev. 16 cm.

2594. Imre Lajos: Krisztus barátai egyházunkban. Egyházunk konfirmációra készülő tagjaihoz. Kolozsvár, 1939. /Az Ifjú Erdély kiad. Grafica ny./ 14  l. 15 cm.

2605. Imre Sándor: Színház. Tanulmányok, színházesztétikai és szabadegyetemi előadások gyűjteménye. A címlapot rajzolta és a linoleummetszeteket készítette Imre Andor. Oradea [Nagyvárad], 1939. Grafica. 112  l. 24 cm.

2637. Az iskolaszövetkezetek vezetése. /I. rész./ Nagy Zoltán: Az iskolaszövetkezetek szervezete, működése és vezetése. /II. rész./ Balázs András: Gyakorlati Útmutató az iskolaszövetkezetek elemi iskolákban való szervezéséhez. /Kolozsvár/, 1939. Kiadja: A Hangya Szövetkezetek Szövetsége és a Szövetség Gazdasági- és Hitelszövetkezetek Központja. /Minerva Rt./ 78  l. 23 cm. (Szövetkezeti Könyvtár. 5. sz.)

2638. Ismeretlen Erdély. Kolozsvár, [1939.] Erdélyi Enciklopédia kiadás. /Grafica kny./ 20 cm.

» Nagy István: Külváros. [1939.] 70  l., 1 lev. 3 mell. (Az Erdélyi Enciklopédia kiadásában megjelenő könyvsorozat 3. könyve.)

2642. Istenes énekek. Vallásos versek gyűjteménye. Szerk.: R. Berde Mária, Orth Győző, Róth Jenő. Oradea-Nagyvárad, 1939. Kiadja: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztése. Kálvin kny. 366  l., 1 lev. 24 cm.

2657. Jabotinsky, Vladimir: A Bétár. Mi a Brith Trumpeldor? Oradea [Nagyvárad], 1939. Netzivuth Betar b'Romania, Mifkadat hagalil Transilvania kiad. /Grafica/. 39  l. 20 cm. (Herzl-Könyvtár, Bucureşti. 5. sz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék