monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1938: 362 tétel lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 ... 361-362

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1017. 3. sz. Csernák Béla: Egy református templom építésének története a türelmi parancs korából. 1938. 20  l.

1052. Csernák Béla: Egy református templom építésének története a türelmi parancs korából. Oradea [Nagyvárad], 1938. Kálvin kny. 20  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. III. sorozat. 3. sz.)

106. Amit a református középiskoláról mindenkinek tudnia kell. Cluj-Kolozsvár, 1938. Kiáltó Szó kiadása. /Tip. Studio Nagy./ 70  l., 1 lev. 20 cm. (a Kiáltó Szó könyvei. 9. sz.)

1061. Csiby Andor, Ditrói: România. Valea Strâmbă-i Gyergyótekerőpataki Sugó cseppkőbarlang leírása. Gheorgheni [Gyergyószentmiklós, 1938.] Kahan kny. 3 lev., 1 mell. 22 cm.

1101. Czelnai Eszter: Főzelékek. A francia és keleti konyha különlegességei. Braşov [Brassó, 1938.] Égető ny. 62  l. 15 cm.

1107. Czina Sándor: Betűkert ABC. Református elemi iskolák számára. II. átdolg. kiadás. Oradea [Nagyvárad], 1938. Kálvin kny. 152  l. 23 cm.

1117. Czumbel Lajos: Ua. II. kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1938. Kiadja a Minerva rt. 133  l., 11 lev. 20 cm.

116. *Andrássy Ede: Négy régi magyar dal férfikarra. Kolozsvár, 1938. A romániai Magyar Dalosszövetség kiadása. Vezérkönyv 4  l. Szólamok 4  l.

117. Andreä, Joh./ann/ Val./entin/: Az Úr jámbor szolgája. Szellemi szórakozás együgyű keresztyének mulattatására. Ford.: Makkai Sándor. /Cluj/ [Kolozsvár], 1938. Az Ifjú Erdély kiadása. /Grafica kny./ 20  l. 20 cm.

1170. Debreczeni István: Egyházkerületünk problémái. Oradea-Nagyvárad, 1938. Kálvin kny. 52  l. 23 cm. (Klny. a Reformátusok Lapja 1938. évi 7-25. sz.-ból.)

1172. Debreczeni István: Hittan és erkölcstan. Vallástani kézikönyv az elemi iskolák VII., a középiskolák IV. osztálya és a konfirmációi előkészítés számára. Az 1927. évi egyházkerületi tanterv alapján. Oradea [Nagyvárad], 1938. Kálvin kny. 52  l. 21 cm.

1175. Debreczeni István: A négyszázéves debreceni református kollégium története. /Oradea/ [Nagyvárad, 1938.] Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési osztálya. /Kálvin kny./ 148  l., 1 lev., 7 mell. 15 cm.

1187. Déli Hírlap zsebnaptára. 1938. /Timişoara/ [Temesvár, 1937.] Tip. Union 28 lev. 15 cm.

1250. Déznai Viktor -- Gárdonyi István: A D-terv. Bratislava-Pozsony, (1938.) Eugen Prager könyvkiadó. [Huniadi kny. Temesvár.] 594  l. 24 cm.

1256. A diakonissza testvérek élete és szolgálata. Cluj /Kolozsvár/ 1938. Minerva Rt. 16  l. 23 cm.

1282. Dinnyés Árpád: Mi a divat-- nőben? Huszonegy divatos női típus. [Temesvár, 1938.] Tip. Timişoara-er Zeitung. 108  l., 2 lev. 16 cm.

1285. Diószeghy Dezső: Az elkésett ember.-- versei. A címlapot Weisz Márton festőművész rajzolta. Oradea [Nagyvárad], 1938. Grafica kny. 55  l. 23 cm.

1286. Directorium in usum Dioecesis Albae Iuliensis pro anno Domini 1939 iussu et auctoritate Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Aaron Márton administratoris apostolici editum. Albae Iuliae, [1938.] Ex officina tipographica lycei episcopalis. 131  l. 15 cm.

1312. Dombi József: A Katolikus Akció vezérkönyve. Összeáll.:--. Cluj [Kolozsvár], 1938. Kiadja az Alba Iulia-i Római Katolikus Püspökség. /Szent Bonaventura kny./ 1 lev., 272  l., 1 mell. 24 cm.

1340. Dsida Jenő: Angyalok citeráján. Versek. /Cluj-Kolozsvár/, 1938. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 209  l., 1 lev., 1 mell. 20 cm. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 121. kiadv.; X. sorozatának 23-24. sz. könyve.)

1367. Egybegyültünk... Ima és énekfüzet gyermekek részére. Kézirat gyanánt. Összeáll. és kiadja: Veres Ernő. /Cluj/ [Kolozsvár, 1938. (?)] /Tip. Gloria./ 48  l. 15 cm.

1400. Az elemi iskolai anyakönyvben előírt testtani mérések módja és összehasonlító táblázat. Nestor I. M.: Technica măsurătorilor antropometrice, ed. III. 1940., Nestor I. M.: "Bareme româneşti privind antropometria şcolară" 1938. művei alapján a Bucureştii Egyetem Kísérleti Lélektani Intézete engedélyével ford. és összeáll.: Gyöngyösy M. Aurélia. Cluj [Kolozsvár], 1940. Minerva. 7  l. 22 cm.

1412. Ua. VIII. kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1938. Grafica kny. 110  l., 2 lev.

» 1939. 1938. /Grafica kny./ 372  l.

» 27. Horváth Jenő: Uram, taníts minket imádkozni! /Cluj/ [Kolozsvár, 1938.] C. Grafica kny. 24 l.

1440. Emlékkönyv Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. Szerk.: Balogh Ernő. Cluj-Kolozsvár, 1938. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Minerva rt. 130  l., 1 lev., 1 mell. 25 cm.

1453. Ua. /Oradea/ [Nagyvárad], /1938./ Az Egyházkerület tulajdona és kiad. /Kálvin kny./ XXIII, 526  l., 1 lev. 13 cm.

1512. Az Erdélyi Gazdasági Egylet által 1938. évi február hó 20-28. napjain rendezett vetőmag kiállítás és vásár résztvevőinek névsora. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Minerva Rt. 2 lev. 29 cm. [Nincs címlapja.]

1540. Erdélyi Könyvesház. Könyvbarátok Társaságának kiadványa. Vezetője és szerkesztője 1937. aug. 1 óta: Sulyok István. Cluj-Kolozsvár, 1937-1938. /Minerva Rt./ 21 cm.

» 4-5. köt. Gyallay Domokos: Nyár Solymoson. Regény. I-II. 1938. 234  l., 2 lev. (Könyvbarátok Társasága 7. kiadv.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék