monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1938: 362 tétel lapozás: 1-30 ... 301-330 | 331-360 | 361-362

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6317. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. Cluj-Kolozsvár, 1925-1938. 24 cm.

» /6/. Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza. Különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. 1938. Minerva rt. 244  l., 2 lev., 1 mell.

6322. Az Unitárius Nők Országos Szövetségének alapszabályai. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 8  l. 16 cm.

6325. Az Unitárius Zsinati Főtanács 1938. október 2-4. napjain Cluj-Kolozsváron tartott püspökbeiktatással és lelkészszenteléssel egybekötött évi rendes üléseinek jegyzőkönyve. Szerk.: Kiss Elek. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Pallas kny. 130  l. 23 cm.

6327. 9. sz. Proces verbal dresat despre congresul al XIV-lea ţinut în zilele 20-21. Noemvrie 1938. cu predica ocazională ţinută în biserică la deschiderea festivală a Congresului de Drechsler Maximilian, Weinberger Moise, cu discursul de deschidere rostit de Fischer Iosif şi cu amintirea comemorativă despre Dr. Adorjan Armin fost preşedintele Uniunei rostită de Kabos Albert, cu hotărârii aduse de pe congres şi cu rapoartele primite. -- Jegyzőkönyv a Timişoarán [Temesváron] 1938. év november hó 20-21. napján megtartott XIV-ik kongresszusról Drechsler Miksa és Weinberger Mózes ünnepi beszédeivel, Fischer József megnyitó beszédével, Kabos Béla, Dr. Adorján Ármin emlékbeszédével, a kongresszuson hozott határozatokkal és elfogadott jelentésekkel. /Cluj/ [Kolozsvár], é. n. /Fraternitas R. T./ 45  l., 1 lev.

6337. "Uram segélj!" A görgényi református egyházmegye évkönyve. 1938. /Szerk.: Vajda István./ Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1938. Kiadja: A Görgényi Református Egyházmegye Lelkészértekezlete. Helicon, Petri Károly Könyvesboltja. /Tip. Pax./ 79  l. 23 cm.

6360. Ünnepi rend a kolozsvári Szent Mihály egyházközségben 1938. karácsonyán. (Kézirat gyanánt.) Cluj [Kolozsvár, 1938]. /Tip. Gloria./ 16  l. 17 cm.

6373. Ürmösi Károlyné emléke. Cluj /Kolozsvár, 1938/. Pallas ny. 8  l. 19 cm.

6450. Vári Albert: Kereszténység és unitarizmus. Cluj [Kolozsvár], 1938. Pallas kny. 11  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 24.)

6487. Vásárhelyi János: A református keresztyén imádságos könyve. /Cluj/ [Kolozsvár, 1938]. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványa. /Tip. Minerva./ 356  l. 14 cm.

6527. Ua. Harmadik kiadás. 1938. 58  l., 1 lev.

6657. A Wizo kóser szakácskönyve. Lugoj [Lugos], 1938. Sidon József kny. 139  l., 2 lev. 23 cm.

668. Bodor Kálmán: Gyógynövénygyűjtés és értékesítés. /Cluj/ [Kolozsvár, 1938.] Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. /Tip. Minerva./ 24  l. 24 cm.

6942. Ua. VIII. kiadás. 1938. /C. Grafica kny./ 110  l., 2 lev. 16 cm.

6970. Zsebnaptár és zsebkalauz. 1939. Timişoara [Temesvár, 1938.] Hunyadi ny. 48  l. 16 cm. [Timişoarai-Temesvári Hírlap 1939. január 1. Újévi számának ingyenes melléklete.]

6982. Zsigmond Miklós: Az élet riportjai. Arad, 1938. Tip. Lovrov & Co. 160  l. 24cm.

6986. 52. füz. Bíró Mózes: A hőstanítvány. -- Csulak Károlyné, szül. Hambrich Teréz nőszövetségi tag felett. -- 1938. 12  l.

71. Alkotás és béke. [Kolozsvár, 1938.] /Kiadja: Chaluc Baal Melacha ardeali központja. Tip. Orient./ 18  l. 22 cm.

738. Boróczy Erzsébet, Cs.: A konyhakert. Braşov-Brassó, 1938. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 21. sz. IV. évf. 1. sz. 1938. február hó. Gazdasági sorozat. 8-ik füz.)

746. Boros Fortunát: Az építő mult. A székelyudvarhelyi ferences kolostortemplom 200 éves jubileumi ünnepségén 1937. november 29-én felolvasta:--. Cluj [Kolozsvár], 1938. Szent Bonaventura kny. 22  l. 18 cm. (Klny. A Hírnök 1938. jan. 15-i sz.-ból.)

755. [Boros György]: Ágh István püspök élete fő tekintettel külföldi tanulására, tanári és irodalmi munkásságára. [Kolozsvár, 1938. Pallas kny.] 15  l. 20 cm. [Klny. a Keresztény Magvető LXX. köt. 1938. évf. 1-2. sz.-ból.] [Nincs címlapja.]

790. Bözödi György: Székely bánja. 22 fényképfelvétellel. Második kiadás. Tizenhét erdélyi fiatal író kiadása. /Cluj/ [Kolozsvár], /1938. Tip. Gloria./ 261  l., 5 mell. 23 cm. [Családi neve: Jakab György.]

800. Brassói Lapok családi naptára az 1938. évre. [Brassó, 1937.] A Brassói Lapok könyvosztályának kiad. 96  l. 23 cm.

808. Brassói Lapok regélő naptára az 1938. évre. Szerk.: Pogány Marcel. [Brassó, 1937.] A Brassói Lapok könyvosztályának kiad. 96  l. 23 cm.

859. Búzás Gerő: A hargitai lélektorony. Regény-film. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Tip. Gloria. 156  l. 21 cm.

873. *Călăuza oraşului Arad.-- Arad város Útmutatója. Ediţia lui I. Kerpel. Arad, [1938.] Tip. Lovrov & Co. 48  l. [Román és magyar nyelvű.]

874. Călăuză prin expoziţia animalelor mici domestice de Prima Societate Transilvăneană pt. creşterea animalelor mici domestice din Braşov.-- Führer durch die Kleintierausstellung des Ersten Siebenbürgischen Kleintierzuchtvereines Braşov-Kronstadt.-- Útmutató az Első Erdélyi Kisállattenyésztő Egylet Braşov-Brassó Kisállatkiállításhoz. 6, 7, 8. XI. 1938. 1913-1938. [Brassó, 1938. Gött kny.] 59  l. 20 cm. [Román, német és magyar szöveggel.]

877. Călăuza prin expoziţia de animale mici domestice a Societăţii pt. creşterea animalelor mici domestice din Sibiu.-- Führer durch die Kleintier-Ausstellung des Hermannstädter Kleintierzuchtvereins.-- Útmutató a nagyszebeni kisállattenyésztő egyesület kisállat-kiállításához. 3-4. Dec. 1938. /Sibiu/ [Nagyszeben, 1928.] /Tip. Rapid./ 8  l. 15 cm. [Román, német és magyar szöveggel.]

896. Carte de cântece pentru şcolile secundare cl. III.-- Énekeskönyv középiskolák III. osztálya számára. Összeáll.: Kotsis Mária Cecília. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 85 l. 20 cm.

897. Carte de cântece pentru şcolile secundare cl. IV.-- Énekeskönyv középiskolák IV. osztálya számára. Összeáll.: Kotsis Mária Cecília. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 105  l. 20 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék