monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1936: 390 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 361-390

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2645. 1937. 1936. C. Grafica kny. 98  l.

2648. Iván László: Protestantizmus és unitárizmus. Konferenciai előadás Budapesten. Cluj [Kolozsvár], 1936. Tip. Orient. 18  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 19.)

2660. Jabotinsky, Vladimir: A zsidó légió visszaállítása. -- J. Kreppel: A zsidó légiók szerepe Palesztina meghódításában. Haţeg [Hátszeg], /1936./ Tip. I. Berger. 31  l. 20 cm. (Herzl-Könyvtár, Bucureşti. 2. sz.)

2662. Jahresrechnung der evangelischer Kirchengemeinde A. B. in Cluj. 31. December 1936., 1. April 1939-31. März 1940. -- A Cluji ágostai hitv. Evangelikus Egyházközség zárszámadása. 1936. december 31., 1939. április hó 1.-1940. március 31. Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 2 db, 31 cm.

2691. Jakobovits Elemér: Számum. (Egy idegen légiós története.) Oradea [Nagyvárad], 1936. Franklin ny. 79  l. 20 cm.

2697. Jancsó Elemér: Báró Jósika Miklós. A budapesti Rádióban felolvasták 1936. augusztus 25-én. Cluj [Kolozsvár], 1936. Pallas kny. 11  l. 23 cm. (Megj. a Keresztény Magvető 1936. nov.-dec. sz.-ban.)

2710. Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században. Irodalomtörténeti tanulmány. Cluj [Kolozsvár], 1936. Kiadja az Ady Endre társaság. VIII, 281  l., 22 mell. 15 cm.

2712. Jancsó Elemér: Móricz Zsigmond és az Új magyar irodalom. [Kolozsvár], 1936. Erdélyi Szemle kiad. 20  l. 20 cm. (Élő Erdély. Az Erdélyi Szemle könyvtársorozata.)

2721. Jancsó Lajos -- Fejes Áron -- Felméri Sándor: Népiskolai református vallásoktatás az I-II-ik osztályban. (Tizenegy képpel.) 6. átdolgozott kiadás. Turda-Torda, 1936. Füssy József kny. 45  l., 1 lev. 20 cm.

2727. János írása szerint való szent evangélium. Magyar nyelvre ford.: Károli Gáspár. A bevett hellén szöveggel (textus receptus) egybevetette és átdolg.: Kecskeméthy István. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 62  l. 14 cm.

2770. Jegyzőkönyv a Lugojon 1936. év május hó 31. és június 1. napjain tartott nagygyűlésről és dr. Lenke Manó lugoji főrabbi jubileumáról Deutsch Ernő és Lenke Manó ünnepi beszédével. Oradea [Nagyvárad, 1936.] Pásztor ny. 32  l. 23 cm. (Uniunea Comunităţilor Evreeşti de rit occidental din Ardeal şi Banat. -- Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda Nyugati Szertartású Hitközségek Szövetsége Közleményei. 7. szám.)

2786. Jenei Sándor -- Nagy Ödön: A mi játékaink. Keresztyén ifjúsági játékoskönyv. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1936. Ifjú Erdély kiad. /Grafica kny./ 83  l., 2 lev. 21 cm.

2793. Jézusom Szeretlek. Imák és utasítások első szentáldozásra készülő gyermekek részére. Oradea [Nagyvárad], 1936. Szent László kny. rt. 23  l. 17 cm.

2797. A jó háziasszony naptára. 1937. évre. Szerk. Lendvay Ferenc. Arad, 1936. Editura Biblioteca Casnică. A jó háziasszony könyvtára kiad. [Tip. Athenaeum]. 96  l. 23 cm.

2820. József János: Firtosi rezedák. /Odorheiu/ [Székelyudvarhely, 1936.] Globus. 68 l. 21 cm.

2903. Kalotaszegi magyar református naptár. 1937. A lelkészi- és tanítókar közreműködésével összeáll.: Bokor Márton. [Kolozsvár], 1936. Kiadja az egyházmegye. [Tip. Minerva.] 168  l. 23 cm.

2929. Karácsony Benő: Napos oldal. Regény. I-II. Cluj-Kolozsvár, 1936. Erdélyi Szépmíves Céh. Minerva rt. 20 cm. I. 229  l., 1 lev.; II. 193  l., 1 lev. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 101-102. kiadv.; IX. sorozatának 8. sz. könyve.)

2934. Karácsony Sándor: Szulamit és Salamon avagy az ifjúság és a szerelem. Szemelvények az Énekek énekéből. /Cluj/ [Kolozsvár], /1936./ Ifjú Erdély kiad. /Grafica kny./ 76  l. 16 cm. [Borítékcíme: A szerelem.]

2962. Károly Sándor: Heten egy szobában. Regény. Timişoara [Temesvár], 1936. Hunyadi Grafica Műint. /Athenaeum műintézet/, Arad, 160  l. 21 cm.

3056. 18. füz. S. Nagy László: Az unitárius Irodalmi Társaság története. (1920. aug. 28-1935. dec. 14.) 1936. 27  l.

» 19. füz. Iván László: Protestantizmus és unitárizmus. Konferenciai előadás Budapesten. 1936. Tip. Orient. 18  l.

» 20. füz. Kovács Imre: Adatok a calnic-i [kálnoki] unitárius egyházközség történetéhez. 1936. Pallas kny. 11  l.

3070. Kertész Ákos -- Gherasim Emil: Cot la cot. -- Vállvetve. Culegeri literare române şi maghiare cu o prefaţă de: Emil Dandea şi Antalffy Andrei. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1936. Pax. 95  l. 21 cm. [Román és magyar szöveggel.]

3098. Kibédi Sándor: Tengerzúgás. Cluj [Kolozsvár], 1936. /Fraternitas ny./ 64  l. 18 cm.

3133. Kiss Bertalan: Az ifjúkor lélektana. Történelmi áttekintés, problematika, módszertan. Oradea [Nagyvárad], 1936. Kálvin ny. 118  l., 1 lev. 23 cm.

3143. Kiss Elek: Ua. 2-ik kiadás. Cluj-Kolozsvár, [1936. (?)] Tip. Orient. 30  l., 1 lev. 22 cm.

3146. Kiss Elek -- Gálfi Lőrinc: Unitárius Teológiai Akadémiai Értekezések. Irták: --. Cluj [Kolozsvár], 1936. Tip. Orient kny. 24  l., 1 lev. 23 cm.

3181. Klein Miksa: Nyílt levél a Tzoor Shalom Cooperativ Society Limited tagjaihoz. /Cluj/ [Kolozsvár], 1936. Fraternitas S. A. 16  l. 20 cm.

3200. Koleszár László: első elnöki megnyitója. Elmondta az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya ülésén. Timişoara [Temesvár, 1936. Minerva Rt. kny.] 1 lev. 22 cm. (Klny. a Praxis Medici 1936. febr.-márc. sz.-ból.) [Nincs címlapja.]

3210. Koleszár László: Prof. Högyes Endre mint a nystagmus-tan megalapítója. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Tip. Victoria kny. 18  l. 21 cm. (Klny. a [Revista Medicală] -- Orvosi Szemle 1936. februári sz.-ból.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék