monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1936: 390 tétel lapozás: 1-30 ... 331-360 | 361-390

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6654. Willer József: A Magyar Párt megnyilatkozása a törvényhozás előtt. -- képviselő beszéde a felirati vitában a kamara 1936. november 25-én tartott ülésén. Lugos-Lugoj, [1936.] Husvéth és Hoffer kny. 15  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1936. évi 24. sz.-ból.)

6658. Wojticzky Gyula: Boszorkány farsang. Mesejáték 3 felvonásban, elő- és utójátékkal. [Kolozsvár], 1936. Genius kiad. 88  l. 20 cm.

6688. Záray Jenő: Aradváros és Aradmegye turista kalauza. Arad, 1936. Tipogr. E. Lefkovits. 160  l. 15 cm.

6822. Zárszámadások. Comunitatea Evreilor de Rit Occidental din Cluj. -- A Cluji Izraelita Hitközség elöljáróságának jelentése és zárszámadása az 1934-1935. évekről. Cluj [Kolozsvár], 1936. Bernát kny. 15  l. 24 cm.

689. Bokor Sándor: Történetek. Oradea [Nagyvárad, 1936.] /A Királyhágómelléki Református Egyházker. kiad./ Kálvin kny. 78  l., 1 lev. 15 cm. (Református Könyvtár. 23. sz.)

6942. Ua. VII. kiadás. 1936. /Grafica kny./ 110  l., 2 lev. 16 cm.

6972. Zsidó antologia. A legszebb zsidó elbeszélések gyűjteménye. /Összeállította: Frischmann Henrik. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1936.] Zsidó Jövő kiadása. /Szabadsajtó bérlete./ 173  l., 1 lev. 20 cm. (Zsidó Jövő Könyvtár. /I./)

6974. Zsidó Jövő-Könyvtár. Szerk.: Frischmann Henrik. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1936.] Zsidó Jövő kiadása. Szabadsajtó bérlete. 20 cm.

» I. Zsidó antologia. A legszebb zsidó elbeszélések gyűjteménye. /Összeáll.:/ Frischmann Henrik. 1936. 173  l., 1 lev.

6986. Zsoltároskerti füzetek. 1-52. füz. /Kolozsvár/, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma. 20 cm.

»   2. füz. Brunner Emil: Van-e, létezik-e Isten? /1936./ 23  l.

»   3-7. füz. Brunner Emil: Csakugyan Isten igéje a biblia? Az Istentitok. A Teremtő és teremtmény. A világterv. Isten és az ellentéte. /1936./ 14 lev.

» 14-19. füz. Brunner Emil: Az igéret. Jézus Krisztus. Az emberfia. Az Istenfia. A Király. A közbenjáró. /1936./ 16 lev.

» 20-25. füz. Brunner Emil: A Szentlélek. Higyj és ne kétségeskedj. Egyedül a hit által. Újjászületés. A keresztyén ember szabadságáról. /1936./ 16 lev.

» 26-29. füz. Brunner Emil: Az imádság. Mit jelent imádkozni? Közösség. Az egyház. /1936./ 12 lev.

» 30-32. füz. Brunner Emil: A szákrámentumok. A keresztség. Az Úrvacsora. /1936./ 9 lev.

» 33-36. füz. Brunner Emil: Jövendő. Aztán? Itélet. /1936./ 12 lev.

» 37-46. füz. Bíró Mózes: Képek az önkéntes gyülekezeti sáfár perselyeink életéből. Lelkipásztori naplómból. II. rész. 1936. /Grafica kny./ 116  l.

752. Boros Fortunát: Mária, légy anyám! Imakönyv nők részére. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Szent Bonaventura kny. 448  l., 4 mell. 12 cm.

829. Brunner Emil: Csakugyan Isten igéje a Biblia? Az Istentitok. A teremtő és teremtmény. A világterv. Isten és az ellentéte. [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma.] 14 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 3-7. füz.)

831. Brunner Emil: Az ígéret. Jézus Krisztus. Az emberfia. Az Istenfia. A Király. A közbenjáró. [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma.] 16 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 14-19. füz.)

832. Brunner Emil: Az imádság. Mit jelent imádkozni? Közösség. Az egyház. [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma.] 12 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 26-29. füz.)

834. Brunner Emil: Jövendő. Aztán? Ítélet. [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma.] 12 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 33-36. füz.)

835. Brunner Emil: Örök elválasztás... [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma]. 16 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 8-13. füz.)

836. Brunner Emil: A szákrámentumok. A keresztség. Az Úrvacsora. [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma.] 9 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 30-32. füz.)

837. Brunner Emil: A Szentlélek. Higyj és ne kétségeskedj. Egyedül a hit által. Ujjászületés. A keresztyén ember szabadságáról. [Kolozsvár, 1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma.] 16 lev. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 20-25. füz.)

838. Brunner Emil: Van-e, létezik-e Isten? /Cluj/ [Kolozsvár], /1936. Kiadta a Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma./ 23  l. 20 cm. (Zsoltároskerti Füzetek. 2. füz.)

875. Călăuza prin expoziţia de animale mici domestice de Prima Societate Transilvăneană pt. creşterea animalelor mici domestice din Braşov.-- Führer durch die Kleintierausstellung des Ersten Siebenbürgischen Kleintierzuchtvereines Kronstadt.-- Útmutató az Első Erdélyi Kisállattenyésztő Egylet Brassó Kisállatkiállításához. 31. X.-2. XI. 1936. [Brassó, 1936.] /Gött./ 51  l. 20 cm. [Román, német és magyar szöveggel.]

97. Almanahul 1936 cu adrese din oraşul şi judeţul Arad város és vidéke címtára. Arad, 1936. Concordia S.A. 222  l., 1 lev. 20 cm.

983. Cotruş Áron: Versek. Ford.: Kibédi Sándor. Cluj [Kolozsvár], 1936. Gloria kny. 63  l. 17 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék