monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1936: 390 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 361-390

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2347.   4. sz. II. évf. 1. sz. 1936. január hó. Blénessy Károly -- Kacsó Sándor: A méh a kisgazda ingyen napszámosa. 1936. 80  l. (Gazdasági sorozat. 2. füz.)

»   5. sz. II. évf. 2. sz. 1936. február hó. Parádi Ferenc: A balesetek megelőzése és az élet megmentése. 1936. 64  l. (Egészségügyi sorozat. 2-ik füz.)

»   6. sz. II. évf. 3. sz. 1936. március hó. Mikes Kelemen élete és néhány válogatott levele. Tamás Áron Mikesről szóló bevezető tanulmányával. 1936. 64  l. (Közművelődési sorozat. 2-ik füz.)

»   7. sz. II. évf. 4. sz. 1936. április hó. Lőrinczi László -- Kakassy Endre: A tyúk nem hibás! 1936. 63  l. (Gazdasági sorozat. 3-ik füz.)

»   8. sz. II. évf. 5. sz. 1936. május hó. Bakk Elek: Rajtad is múlik, hogy beteg ne légy! (Hogyan védekezik szervezetünk a betegségek ellen.) 1936. 80  l. (Egészségügyi sorozat. 3-ik füz.)

»   9. sz. II. évf. 6. sz. 1936. június hó. Biró Sándor: A bujdosó fejedelem. (II. Rákóczi Ferenc élete.) 1936. 64  l. (Közművelődési sorozat. 3. füz.)

» 10. sz. II. évf. 7. sz. 1936. július hó. Halász Sándor: Amíg a búzából pénz lesz. A világpiaci búzaár kialakulásának rejtélyei. 1936. 63  l. (Gazdasági sorozat. 4. füz.)

» 11. sz. II. évf. 8. sz. 1936. augusztus hó. Herskovits János: Ismerd meg a fertőző betegségeket, hogy védekezni tudj ellenük. 1936. 64  l. (Egészségügyi sorozat. 4-ik füz.)

» 12. sz. II. évf. 9. sz. 1936. szeptember hó. Finta Gerő: Berzsenyi Dániel élete és költészete szemelvényekkel. 1936. 64  l. (Közművelődési sorozat. 4. füz.)

» 13. sz. II. évf. 10. sz. 1936. október hó. Szilády Zoltán: Hazánk emlősállatai. Vezényi Elemér rajzaival. 1936. 64  l. (Gazdasági sorozat. 5-ik füz.)

» 14. sz. II. évf. 11 sz. 1936. november hó. Jancsó Béla: Az emberiség jótevői. I. Harc az ember legapróbb, de legveszedelmesebb ellenségei ellen. 1936. 64  l. (Egészségügyi sorozat. 5-ik füz.)

2357. Havas József: Beethoven süketségének tragédiája életében és műveiben. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Tip. Pallas. 27  l. 19 cm.

2377. Heigel Ákos: Utak, ha találkoznak... Regény. Cluj [Kolozsvár], 1936. Orient ny. 207  l. 20 cm.

2401. Herczka István -- Aszódy János: Cinquez rabságának, lázadásának és leveretésének hiteles története. Történt az Úrnak 1836-ik esztendejében, azaz éppen száz évvel ezelőtt, amikor ha valakinek nem volt elég fehér a bőre, nem számított embernek. /Timişoara/ [Temesvár, 1936.] /Weiner és Fried ny./ 32 számozott lev. 23 cm.

2412. Herskovits János: Ismerd meg a fertőző betegségeket, hogy védekezni tudj ellenük. Braşov-Brassó, 1936. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 11. sz. II. évf. 8. sz. 1936. augusztus hó. Egészségügyi sorozat 4-ik füz.)

2414. Herzl-Könyvtár. Bucureşti, Szerk.: Diamant Elemér. /Haţeg/ [Hátszeg], Oradea-[Nagyvárad], /1936/-1939. 20 cm.

» 1. sz. Weinschal, A.: Mi idézte elő az arab zavargásokat? (A zsidók helyzete Palesztinában.) /Haţeg, 1936. Tip. I. Berger./ 32  l.

» 2. sz. Jabotinsky, Vladimir: A zsidó légió visszaállítása. -- J. Kreppel: A zsidó légiók szerepe Palesztina meghódításában. /Haţeg, 1936. Tip. Berger./ 31  l.

2445. Históriás ének Bocskay Istvánról. Közli: Kozocsa Sándor. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 11  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 84. sz.)

2482. Horváth Imre: Hangtalan beszéd. Versek. /Arad/, [1936.] A Reggel kiad. /Tip. Reiner./ 44  l., 1 lev. 21 cm.

2501. Horváth Jenő: Sáfárság a lelkipásztor életében. Baia Mare [Nagybánya], 1936. Minerva ny. 22  l., 1 lev. 23 cm. (Klny. a Református Lelkipásztor 1936. évi sz.-ból.)

2555. Igaz Úton. Igaz-e, hogy minden magyarnak a Magyar Pártban van a helye? /Cluj/ [Kolozsvár, 1936./ Lapkiadó R. T. 16  l. 20 cm.

2562. Az ígéret földje. Az Urim Palestine Film Company Ltd. Jerusalem Fox-movietone filmje. Rendezte: Juda Lemann. A produkció vezetője: Leo Hermann. Zene: Boris Morros. Dalok: Daniel Sambursky. Főszereplő: A zsidó nép Palesztina Újjáépítésénél. Kiadja: a Keren Hajjeszód erdélyi központja, Timişoara III. [Temesvár, 1936.], Helicon r. t. ny. 23  l. 24 cm.

2572. Imáink. Bucureşti, 1936. A Férfi Liga kiad. /Tip. Coop. Litera./ 32  l. 14 cm.

2573. Imák, beszédek és előadások a braşovi [brassói] unitárius templom felavatása alkalmával, 1936. évi május hó 17-én. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1936. Globus kny. (Csiky Albert). 22, XXV  l. 23 cm. (Klny. az Unitárius Szószék 1936. évi 2-ik sz.-ból.)

2575. Imakönyv. A református keresztyén ember használatára. Összeáll.: Cseterky János, Kiss János, Tunyogi Cs. András, Mihály Károly. Beclean [Bethlen], 1936. Tip. Fortuna. 172  l., 2 lev. 15 cm.

2581. Imre Lajos: Aranylánc. Elmélkedések konfirmandusok számára. [Kolozsvár], 1936. [Grafica kny.] 134  l., 1 lev. 16 cm. (Élő könyvek 24.)

2617. Intézeti imádságok. Oradea [Nagyvárad], 1936. /Szent László nyomda r. t./ 22  l. 13 cm.

2631. Iparos- és gazda-naptár az 1937. közönséges esztendőre. Kiadja: Carpat, Könyvkiadó-Vállalat. Tileagd [Mezőtelegd], Oradea [Nagyvárad], 1936. Kálvin kny. 112  l. 23 cm.

2632. Irodalmi és Közhasznú Könyvtár. Arad, 1936. /Lovrov et Co kny.] 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék