monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1935: 323 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 301-323

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2173. Gyárfás Elemér: Az erdélyi románok uniója s a román görög katholikus egyházi szervezet kifejlődése. Dicsőszentmárton, 1935. Erzsébet kny. rt. 24  l. 26 cm. (Klny. Az erdélyi katholicizmus multja és jelene c. műből.)

2237. György Lajos: Dr. Gyalui Farkas. Cluj [Kolozsvár], 1935. Minerva rt. 10  l. 23 cm.

2283. Gyulai József: Háború után szeretet és béke. Első könyv: Háború után szeretet és béke. Második könyv: Virágok és gyöngyök. Harmadik könyv: Borostyán levelek. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1935. Tip. Balogh. 112  l. 21 cm.

2308. Halász Gyula: Petőfi Sándor élete. Braşov-Brassó, 1935. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Bodor nyomda./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 1. évf. 3. sz. 1935. december hó. Közművelődési sorozat. 1. füz.)

2311. Halász Sándor: Abesszinia a világpolitika ütközőpontjában. Braşov-Brassó, 1935. Lap- és Könyvkiadó Rt. 254  l., 1 mell. 15 cm.

2332. A Harangszó könyvtára. Odorheiu [Székelyudvarhely] 1935. A Harangszó kiad. Könyvnyomda rt. 16 cm.

2347. Hasznos Könyvtár. 1-25. sz. Braşov-Brassó, 1935-1939. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. (Tip. Bodor.) 16 cm.

»   I. évf. 1. sz. 1935. október hó. Bodor Kálmán:A háromholdas gazdának is meg kell élnie. 2. kiadás. 1935. 64  l. (Gazdasági sorozat.)

»   2. sz. 1935. október hó. Kacsó László -- Jancsó Béla: A szoptató anya és gyermeke. 1935. 64 l. (Egészségügyi sorozat. 1. füz.)

»   3. sz. 1935. december hó. Halász Gyula: Petőfi Sándor élete. 1935. 64  l. (Közművelődési sorozat. 1. füz.)

2366. Héber Irodalomtörténet Ciklus. 1. sz. Cluj [Kolozsvár], 1935. Hanoar-Hacioni kiad. /Tip. Albert./ 18 cm.

» 1. sz. Cvi, Hermann: A héber romanticizmus. A romanticizmus kezdete. Micha József Lebenssohn. Ábrahám Mapu. Jehuda Leb Gordon. 1935. 95  l.

2384. Heine [Heinrich]: Confessio judaica. I. kötet. Atta Troll. Egy nyáréji álom. Ford.: Giszkalay János: Lugoj [Lugos], 1935. Kirjat Széfer. 143  l. 20 cm.

2414. 1. sz. Az Új szövetkezeti törvény. 1935. (Tartalmazza az 1929. március 28-i, a szövetkezés szervezéséről szóló törvényt az 1930. április 4-i, az 1933. április 7-i és az 1935. március 27-i törvények által elrendelt módosításokkal.) Ford.: Borbély Lajos. 95  l. 2 lev. [Borítékcíme: A szövetkezés szervezéséről szóló törvény. A Hivatalos Lap 1935. április 6-iki számában közzétett törvényszöveg fordítása.] [Folytatását ld. Szövetkezeti Könyvtár alatt.]

2433. A Hirnök zsebnaptára. 1936., 1937., 1938., 1939., 1940. esztendőre. /Cluj-Kolozsvár/, [1935-1939.] /Szent Bonaventura kny./ 5 db, 12 cm.

2461. Hofmann Antal: Csók és halál. A címlapot D. Nagy László rajzolta. /Satu Mare/ [Szatmárnémeti, 1935.] /Gloria kny./ 16 lev. 20 cm.

2486. Horváth Jenő: Betemetett bányász. Versek. Aninoasa-Aninósza, 1935. A szerző kiad. Tip. I. Berger kny., Haţeg [Hátszeg]. 45  l., 1 lev. 20 cm.

2488. Horváth Jenő: Egyházunk külmissziói szolgálata. Vezető-könyv. Cluj [Kolozsvár], 1935. Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva Rt./ 109  l., 1 lev. 23 cm.

2494. Horváth Jenő: Livingstone, az élő kő. Hátszeg, 1935. Egyház és Misszió kiad. Nagy Bálint kny. 8  l.

2503. Horváth Jenő: Szórványaink. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1935. A Harangszó kiad. Könyvnyomda Rt. 18  l. 16 cm. (A Harangszó könyvtára. 1. sz.)

2523. Horváth Miklós: Égbeszálló dalok. Cluj [Kolozsvár], 1935. Gloria kny. 44  l. 20 cm.

2532. Hősök és álmodozók. A Cholmim V'Iochmim nyomán: Szántó Kenina. Cluj [Kolozsvár], 1935. Hansar Hacioni kiad. /Tip. Albert./ 70  l., 1 lev., 12 mell. 21 cm.

2557. Az Igazság és Szeretet naptára. 1935., 1936. Szerkeszti: az Igazság és Szeretet lapkiadó hivatala. Oradea [Nagyvárad], 1934-1935. Kiadja: Pásztor Ede kny. 2 db, 23 cm.

2613. Industria şi Comerţul din Arad. De: Juliu Bakács şi Tiberiu Molnár. 1934-35. -- Arad kereskedelme és ipara. Összeáll.: Bakács Gyula és Molnár Tibor. Arad, [1935.] /Tip. Lovrov & Co./ 173  l. 24 cm. [Román-magyar nyelvű.]

2640. Isten Dalosa. A "Szívközpont" 3-ik bőv. kiadása. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1935.] Presa Liberă. 48  l. 15 cm.

2645. 1936. 1935. C. Grafica kny. 103  l.

2646. Iván László: Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében. Cluj [Kolozsvár], 1935. Polonyi és Tsa kny. 62  l. 24 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 17.)

2656. Izsák Domokos: Dalok erdőn, mezőn... Versek. Tompa László előszavával. Cluj [Kolozsvár], 1935. Minerva rt. 87  l. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 48. sz.)

2681. Jakabffy Elemér: [I. rész.] Az Országos Magyar Párt kisebbségi és történelmi szakosztályának 1935. május hó 25-én és 26-án Oradean [Nagyváradon] megtartott tanácskozásainak előadásai és vitaanyaga. 2 lev., 147  l.

2714. Jancsó Elemér: Szenczi Molnár Albert. Cluj [Kolozsvár], 1935. Orient ny. 11  l. 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék