monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1935: 323 tétel lapozás: 1-30 ... 271-300 | 301-323

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


669. Bodor Kálmán: A háromholdas gazdának is meg kell élnie. 2. kiadás. Braşov-Brassó, 1935. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. I. évf. 1. sz. 1935. október hó. Gazdasági sorozat.)

6733. Zárszámadások. Banca "Făgărăşană" Societate pe acţiuni. /Bilanţul anului 1934 -- 1934. évi zárszámadás./ Făgăraş [Fogaras, 1935]. Tip. Ioan Haţiegan. 2 lev. 32 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6860. Zárszámadások. Industria de Lut Soc. pe Acţii din Ghiriş-Arieş. Anul de gestiune XV-XXVII. Bilanţul general al anului 1922-1934. -- Az Aranyosgyéresi Agyagipar Részvénytársaság ... XV-XXVII-ik üzleti zárszámadása az 1922-1934-ik évről. Turda [Torda], 1923-1935. Füssy József kny. műint. 13 db, 24 cm. [Román-magyar szöveggel.]

687. Bokor Sándor: Két nagy rokonlélek. A rádi eset. [Nagyvárad], 1935. Kálvin kny. 15  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. II. sorozat. 14. sz.)

6938. Zeiner Alfréd: Expresszionista rajz. -- versei. /Arad/, 1935. Tipogr. Lovrov 34  l., 1 lev. 21cm.

6942. Ua. VI. kiadás. 1935.

6969. Zsebnaptár. 1936., 1937., 1938., 1939., 1940. Arad, /1935-1939./ Vasárnap. 5 db, 11 cm.

6974. II. Mészáros Fleischer Zsigmond: Az ötödik fiú. Ifjúsági regény. 1935. 181  l.

6976. Zsidó naptár az 5696. bibliai és az 1935-36. polgári évre. Összeállította a szerkesztői bizottság közreműködésével: Lax A. Salvator. Oradea [Nagyvárad], 1935. Kiadja: Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda Hitközségek szövetsége, Cluj-Oradea. Franklin kny. 161  l. 23 cm.

757. Boros György: Az angol Unitárius Teológiai Akadémia. Az erdélyi kapcsolat 75 éve emlékére. Irta és felolvasta az Unitárius Teológiai Akadémia 1935. június 23-án tartott évzáró ünnepélyén. Cluj /Kolozsvár/, 1935. Tip. Orient kny. 10  l. 23 cm.

791. Bözödi György: Székely emberek, zsidó istenek. Jegyzetek a székely szombatosokról. Cluj-Kolozsvár, 1935. Minerva rt. 26  l. 23 cm.

830. Brunner Emil: Hitünk. Keresztyén tanítás. Ford.: Bíró Mózes. Utószót írt hozzá: Ravasz László. A fordítást Thaly Loránt nézte át. Cluj [Kolozsvár], 1935. /Grafica kny./ 119  l. 24 cm.

841. Brüll Emánuel: A nép nyelvének kincsei. Serkentés és utasítás a népnyelv tanulmányozására. Cluj [Kolozsvár], 1935. Az Erdélyi Fiatalok kiad. /Tip. Gloria kny./ 11  l. 24 cm.

845. Búcsúének Szűz Mária tiszteletére. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1935. Tip. Balogh. 32  l. 14 cm.

871. Călăuza. Útmutató. Redactată şi editată de Gustav Tárkányi Gusztáv kiad. /Tg. Mureş/ [Marosvásárhely], 1935. Corso ny. 128  l. 15 cm.

878. Călăuza prin expoziţia de animale mici domestice de Prima Transilvăneană pt. creşterea animalelor mici domestice din Braşov.-- Führer durch die Kleintierausstellung des Ersten Siebenbürgischen Kleintierzuchtvereins Kronstadt.-- Útmutató az Első Erdélyi Kisállattenyésztő Egyesület Brassó kisállatkiállításához. 2-4. November 1935. [Brassó, 1935.] Gött. 55  l. 29 cm. [Román, német és magyar szöveggel.]

881. Calderon de la Barca, Don Pedro: Az állhatatos herceg. Tragédia öt felvonásban. Spanyol után szabadon ford. és színpadra alkalmazta: Glasz Ferenc. Kiadja: Magyary Pál. Timişoara (Temesvár), 1935. Tip. Vasárnap Arad./ 20, 106  l., 2 mell. 15 cm.

923. Cheresteşiu, Victor: Dicţionar portativ român-maghiar şi maghiar-român. Redactat de--. I-II.-- Román-magyar és magyar-román zsebszótár. Szerk.--. I-II. Cluj [Kolozsvár], 1935-1937. 13 cm.

» Cheresteşiu, Victor: I. Român-maghiar.-- Román-magyar rész. 1935. Tip. Orient kny. 2 lev., 412  l.

93. Almanahul Evreesc.-- Jüdisches Jahrbuch.-- Zsidó évkönyv. 5696-5699 (1935-1939.) Szerk. Drechsler Miksa, Lax A. Salvator [5697], Leichtmann Andor [5699], Naschitz Imre. I-IV. évf. [Temesvár], 1935-1938. Kiadja a Hercules mezőgazdasági farm r.t. [5696 és 5698]; Az Erdélyi-Bánáti Országos Izraelita iroda [5697 és 5699]. 4 db. 20 cm.

941. Chofec Chajjim: példázatai. Turda /Torda/, 1935. Kiadja a Hoemesz. Minerva ny. 61  l., 1 lev. 24 cm. /Klny. a Hoemeszben megjelent, Meturgaman által közölt cikksorozatból./

949. Clarke, James Freeman: Every-day religion.-- Minden nap vallása. Irta: Clarke Freeman Jakab. Angolból ford.: Kiss Sándor. Cluj [Kolozsvár], 1935. [Orient kny.] 4 lev., I-XII, XII/a-XII/b. 13-207.  l. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. VIII.)

958. A cluji-kolozsvári Marianum róm. kath. tan- és nevelőintézet. Internátusi tudnivalók. Cluj [Kolozsvár, 1935.] Mayer ny. 8  l. 24 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék