monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1934: 342 tétel lapozás: 1-30 ... 301-330 | 331-342

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


745. Boros Fortunát: Én Uram, én Istenem. Imakönyv férfiak részére. Cluj-Kolozsvár, 1934. Szent Bonaventura kny. 320  l. 12 cm.

762. Boros György: Elnöki megnyitó az Erdélyi Múzeum-Egyesület sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésén. [Kolozsvár, 1934. Minerva rt.] 3-6.  l. 24 cm. [Klny. az E. M. E. Sepsiszentgyörgyön 1933. augusztus 27-29. napjain tartott XII. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.]

768. Boros György: Papszentelő beszéd. Elmondotta 1934. szept. 2-án a székelykeresztúri zsinaton. Cluj-Kolozsvár, 1934. Hermes ny. 8  l. 23 cm.

772. Boros György: Uj theologia és unitárizmus. Értekezések és tanulmányok. Cluj-Kolozsvár, 1934. Grafic-Record kny. 94  l., 1 lev. 23 cm.

776. Boros Jenő: Az Úr az én pásztorom. Egyházi beszédek. Satu Mare-Szatmár. 1934. /Északkeleti Könyvnyomda./ 191  l., 2 lev. 23 cm.

852. Bugnariu, Tudor: A cluji munkásság legutóbbi gazdasági harcainak jelentősége. Cluj [Kolozsvár, 1934.] Tip. Record. 15  l. 15 cm.

901. Castano-Kőszeghi Marianne: A modenai orvos. Regény. Braşov-Brassó, 1934. Lap- és Könyvkiadó rt. 160  l. 16 cm. (Ajándékregénytár. 5. sz. 1934. február hó. A Brassói Lapok és Népújság melléklete.)

906. Catalogul expoziţiei agricole, industriale şi de animale de prasilă, organizată de către Societatea Agricultorilor Ardeleni sub patronajul onor. Ministru de Agricultură cu ajutorul Camerei de Agricultură Circumscripţia Satu Mare şi cu Asociaţia Apicultorilor Ardeleni în zilele de 6-10 Octombrie 1934 în Satu Mare. Intocmit de-- Összeáll.: Valentin Török Bálint.-- Az Erdélyi Gazdasági Egyesület által a Földművelésügyi Miniszter Úr védnöksége alatt a Satu Marei Mezőgazdasági Kamarával, a Satu Marei Vármegyei Gazdasági Egyesülettel és az Erdélyrészi Méhész Egyesülettel karöltve Satu Marén 1934. okt. 6-10. napjain tartott mezőgazdasági, ipari és tenyészkiállítás katalógusa. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1934.] Concesionarii Presa Liberă. 35  l. 21 cm. [Román-magyar nyelvű.]

92. Almanah. 1934; 1937. Redactat şi editat: Szerkeszti és kiadja: Redaction und Verlag: Buletinul Farmaciei [1934], P. Molitórisz [1937.] [Kolozsvár, 1934-1937.] Tip. Universala S. A. [1937]. 2 db. 17 cm. [Román-magyar szöveggel.]

937. Chir, P.: Indrumătorul. Călăuza cetăţeanului din Cluj în chestiuni de apaduct.-- Útmutató a városi vízműveknél való eljárásról. Cluj [Kolozsvár], 1934. Casa de editură Alexandru Anca. 39  l. 23 cm.

944. Al Cincelea concurs hipic.-- Fünftes Reit- und Springturnier.-- Ötödik lovasmérközés. Braşov-Kronstadt-Brassó. 24., 25., 26. VIII. 1934. Aranjat de Clubul Călăreţilor Braşov.-- Veranstaltet vom Kronstädter Reiterverien.-- A Brassói Lovaregylet rendezésében. Braşov [Brassó, 1934.] /Tip. Gött./ 73  l. 17x20 cm. [Román-német-magyar szöveggel.]

98. Álmoskönyv. Az ember élete és álma, jelleme és tulajdonságai. Álmoskönyv és a nap hatása alatt álló tizenkét csillagjegy horoszkópjai. Első rész: Horoszkópok. Második rész: Álmoskönyv. /Timişoara/ [Temesvár, 1934.] /Kiadó: Asztrológiai Studio. Tip. Fortuna./ 93  l., 1 lev. 21 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék