monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1934: 342 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 331-342

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2078. Goldzieher Albert: A százéves aradi zene. Arad, 1934. Kiadta az Aradi Filharm. Egyesület. Tip. Reismann. 34  l.

2111. Grigercsik Géza: Jövedelem és megelégedés. Cluj-Kolozsvár, [1934.] Lepage kiadás. 30  l. 22 cm.

2112. Gronemann, Sammy: Hámán szökése. Purimi vígjáték 6 képben. Timişoara [Temesvár], 5695[1934]. Keren Kajemeth Lisráel kiad. 18 számozott lev. [Géppel írott sokszorosítás.]

2121. Gross Adolf: Volt... valaha... egykor...! Emlékeim. Arad, [1934.] Tip. Corvin. 78  l., 1 lev. 15 cm.

2151. Gyallay-Pap Sándor: Parancsolom: tűrni kell!!... Cluj [Kolozsvár], 1934. május hó. Grafic Record. 96  l. 21 cm.

2216. Győrffy István: Musci monstruosi Transilvanici. 1. Catharniaea Haussknechtii torzok Erdélyből. 1 táblán 5 eredeti rajzzal. -- Musci monstruosi Transilvanici. 1. Monstruose Catharniaea Haussknechtii aus Siebenbürgen. Mit 5 orig. Zeichnungen der Tafel. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva Rt. 1 lev., 341-348.  l. 24 cm. (Fundo Rockefelleriano adiuvante editum, -- IX). (Klny. az Erdélyi Múzeum 1934. évi XXXIX. köt. 7-12. sz.-ból.)

2242. György Lajos: A kordaviselők legrégibb magyar nyelvű rendtartása. (1660.) Cluj [Kolozsvár], 1934. Szent Bonaventura kny. 6  l. 18 cm. (Klny. A Hirnök 1934. 1. sz.-ból.)

2250. György Lajos: Magyarosan. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 26-36.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület Sepsiszentgyörgyön 1933. aug. 27-29. napjain tartott tizenkettedik vándorgyűlésének emlékkönyvéből.)

2323. Hamillon: Deutsch-ungarisch-hebräisches Wörterbuch und Sprachübung. -- Német-magyar-héber szótár és nyelvgyakorló könyv. Für Schule und Haus. Iskolai és házi használatra. Von: --. Szerk.: E. Samuel J. /Cluj/ [Kolozsvár, 1934.] /Tip. Weinstein şi Friedmann./ 2 lev., 448 has. 17 cm.

2342. 300 [Háromszáz] vicc. /Cluj/ [Kolozsvár, 1934.] /Lyceum ny./ 3-66.  l. 17 cm. (Az Erdélyi Bomba kiadása. I.)

2354. Havadtői Imre: Ua. 1934. Gloria ny.

2362. A házassági köteléki perekben követendő eljárás. Alba Iulia [Gyulafehérvár], 1934. Püspöki Lyceumi kny. 21  l. 17 cm.

2370. Hegyi Ilona, M.: Fábián & Comp. Regény. Braşov-Brassó, 1934. Lap- és Könyvkiadó R.T. 159  l. 16 cm. (Ajándékregénytár. 11. sz. 1934. augusztus hó. A Brassói Lapok és Népujság melléklete.)

2422. Héti Sándor: Ezeregyedik Bábel. Regény. Braşov-Brassó, 1934. Lap- és Könyvkiadó R.T. 159  l. 16 cm. (Ajándékregénytár. 6. sz. 1934. március hó. A Brassói Lapok és Népújság melléklete.)

2448. Hit és szolgálat. A keresztyén sáfárság kis könyve. /Cluj/ [Kolozsvár], 1934. Ifjú Erdély kiad. /C. Grafica kny./ 38  l. 15 cm. (Élő Könyvek. 21.) [Szerzője: Imre Lajos].

2451. Hobán Jenő: Megsiratnak, de megbocsátnak. Versek. Cluj-Kolozsvár, 1934. Concordia ny. 60  l., 1 lev. 20 cm.

2490. Horváth Jenő: "Hogy mindnyájan egyek legyenek". 2. ezer. Haţeg-Hátszeg, 1934. Kiadó: Csulak Ferenc. /Nagy Dániel kny./ 8  l. 16 cm. (Napsugár-Füzetek. 1.)

2522. Horváth László: Nyugalom... Második kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1934. 16  l. 23 cm.

2553. Az I.[fjúsági] K.[eresztény] E.[gyesület] munka alapjai. (Vezető könyv.) Szerk.: László Dezső. /Cluj-Kolozsvár/, 1934. Ifjú Erdély kiad. /C. Grafica kny./ 127  l. 21 cm. (Segédkönyvek az ifjúsági keresztyén munkához. 1.)

2589. Imre Lajos: Az ige és a fegyelem. Cluj-Kolozsvár, 1934. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. [Minerva rt.] 106  l., 1 lev. 23 cm. (Erdélyi Református Egyházi Könyvtár. XVI.)

2645. 1935. 1934. C. Grafica kny. 98  l.

2651. Iván László: Az unitárius ifjúság szerepe a többi keresztény ifjúság soraiban. Konferencia beszéd Budapesten. Cluj-Kolozsvár, 1934. Hermes kny. 15  l. 24 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 16.)

2685. Jakabffy Elemér: Ünneplő beszédek. Második sorozat. Lugos, 1934. Husvéth és Hoffer kny. 128 l. 16 cm.

2693. Jancsó Béla: Egészségügyi tanácsadó. Az erdélyi magyar nép számára. Cluj-Kolozsvár, 1934. Kiáltó Szó kiad. /C. Grafica kny./ 66  l., 1 lev. 21 cm. (A Kiáltó Szó Könyvei. 2. sz.)

2702. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Cluj-Kolozsvár, 1934. C. Grafica ny. 128 l. 15 cm.

2703. Jancsó Elemér: Az erdélyi szabadkőművesség kulturális és irodalomtörténeti jelentősége a XVIII-ik században. Cluj [Kolozsvár], 1934. Tip. Victoria. 11  l. 24 cm.

2708. Jancsó Elemér: Az irodalomtörténetírás legújabb irányai. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 16 l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 65. sz.)

2715. Jancsó Elemér: Társadalomtudományi szempontok a magyar irodalomban. Cluj- Kolozsvár, 1934. [Gloria kny.] 10  l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Fiatalok V. évf. 1-2. sz.-ból.)

2730. Jánossy Béla, P.: Csókol a király! Történelmi vígjáték 4 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1934. Szent Bonaventura kny. 99  l. 17 cm. (Klny. A Hírnök 1934. évf.-ból.)

2760. Jászay Károly: Adatok a kolozsvári ág. h. ev. egyházközség történetéhez. Cluj-Kolozsvár, 1934. Lyceum ny. 21  l. 24 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék