monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1931: 335 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 331-335

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2396. Heltai Gáspár.: Halhatatlan mesék, melyeket elsőbben ötödfélszáz esztendővel ezelőtt írt meg és adott ki magyar nyelven itt Erdélyben --. Munkája nyomán a manapság használatos nyelvre átírta, kiválogatta és sajtó alá rendezte: Szentimrei Jenő. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 175  l. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 43. sz.)

2410. Herskovits Izidor: Cholecistografiás tapasztalatok 120 eset kapcsán. Cluj [Kolozsvár, 1931.] Tip. Orient. 19  l. 2 mell. 24 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau közleményeiből. Klny. az 1931. évi márciusi sz.-ból.)

2419. Hét erdélyi püspök végrendelete. Közli Temesváry János. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 27  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 1-3. sz.-ból. -- Erdélyi Tudományos Füzetek. 34. sz.)

2449. A ... hitelszövetkezet közművelődési szakosztályának szervezeti szabályzata. Cluj-Kolozsvár, 1931. Corvin ny. 14  l. 16 cm.

2456. Hofbauer László: A Remény című zsebkönyv története. (1839-1841.) Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 14  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 10-12. sz.-ból. -- Erdélyi Tudományos Füzetek. 30. sz.)

2506. Horváth József: Az angolok Indiában. Felolvasás az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagyenyedi vándorgyűlésén, 1931. aug. 19-én. /Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva Rt./ 45  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1932. III. évf. 1-6. sz.-ból.) [Nincs címlapja.]

2508. [Szittya] Horváth Lajos: Bánom, hogy megházasodtam... Tőről metszett székelygóbé ária. Zongorára: --. Op. 93. [Lugos], 1931. A. Auspitz zeneműnyomda nyomása. 2 lev. 35 cm.

2509. [Szittya] Horváth Lajos: Csürdöngölő. Székely verbunk. Dr. U.-né Vilma játéka után zongorára: --. Op. 30. [Lugos], 1931. /A. Auspitz zeneműnyomda nyomása./ 2 lev. 35 cm.

2510. [Szittya] Horváth Lajos: Gondolj reám... Szövegét ítra: Horváthné Somsay Erzsébet. Zenéjét szerezte: --. Op. 57. [Lugos], 1931. [A. Auspitz zeneműnyomda nyomása.] 2 lev. 35 cm.

2512. [Szittya] Horváth Lajos: I. Rózsás kertben jártam. Tőről metszett székelygóbé ária. Op. 108. -- II. Felnéztél az égre... Tőről metszett székelygóbé ária. Op. 84. Zongorára: --. [Lugos], 1931. [A. Auspitz zeneműnyomda nyomása.] 2 lev. 35 cm.

2514. [Szittya] Horváth Lajos: [I.] S, ej! haj! harmatos a kukorica levele. Tőről metszett székelygóbé ária. /II. Olyan a vadgalamb, mint a büszke lány./ Op. 113. [Lugos], 1931. [A. Auspitz zeneműnyomda nyomása.] 2 lev. 35 cm.

2516. [Szittya] Horváth Lajos: Széles a Küküllő vize... Eredeti székely dal. Zongorára: --. Op. 102. [Lugos], 1931. [A. Auspitz zeneműnyomda nyomása.] 2 lev. 35 cm.

2517. [Szittya] Horváth Lajos: Szép a kukorica. Tőről metszett székely-góbé ária. Zongorára: --. Op. 82. [Lugos, 1931. A. Auspitz zeneműnyomda nyomása.] 2 lev. 35 cm.

2546. Huszár Lajos: A marosvásárhelyi pénzverde működésének kérdése Apafi Mihály fejedelemsége idejében. /Cluj-Kolozsvár/, [1931.]. /Minerva rt./ 285-290.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 7-9. sz.-ból.)

2559. Az Igazság naptára az 1932., 1933., 1934. esztendőre. Bucureşti, [1931-1933.] Cuvântul Evangheliei nyomdai műintézet és kiadóvállalat. 3 db, 23 cm.

2564. Illésné Sas Jolán: Tavasz volt akkor... Versek. Timişoara [Temesvár], 1931. Hunyadi irod. és kny. műintézet. 64  l. 22 cm.

2568. Illyés Géza: Gróf Mikó Imre. Kolozsvár, 1931. Az Erdélyi Református Egyházkerület iratterjesztésének kiad. Minerva r. t. 32  l. 15 cm. (Ünnepnapok. II. sorozat. 10. sz.)

2592. Imre Lajos: A kijelentés és a pedagógia. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva r. t. 45  l., 1 lev. 22 cm. (Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 8.)

2627. Az ipari választott bíróságok. Törvény és végrehajtási utasítás. (1931/91. és 1931/232. sz. Mon. Of.) Cluj [Kolozsvár], é. n. /Tip. Mayer ny./ 32  l. 16 cm.

2684. Jakabffy Elemér: Ünneplő beszédek. Lugos, 1931. Husvéth és Hoffer kny. 96  l. 16 cm.

2687. Jakobi József: A dobverő ujjak klinikai jelentőségéről osteoarthropathie hypertrophiante pneumique (Marie) esetével kapcsolatban. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva Rt. 10 l., 1 mell. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület IX. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.)

2695. Jancsó Benedek: Erdély története. A szerző utasításai szerint kiadásra rendezte: Gyallay Domokos. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva Rt. 387  l., 1 lev. 23 cm.

2701. Jancsó Elemér: Az erdélyi irodalom Útjain. 1918-1931. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 18 l. 23 cm. (Klny. az Uj arcvonal c. antológiából.)

2705. Jancsó Elemér: Északafrikában. Utijegyzetek az arabok világából. Cluj- Kolozsvár, 1931. Lapkiadó rt. 87  l., 27 mell. 17 cm.

2772. Jegyzőkönyv. Felvétetett a Romániai Zsinatpresbiteri Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület 1930. évi november hó 8-án a brassói magyar ev. egyház templomában tartott közgyűléséről. [Brassó, 1931. Égető A. és bérnyomdája.] 49  l., 1 lev., 1 mell. 24 cm.

2807. Joláthy B. Zoltán: Irodalmi egyveleg. Elbeszélések. Versek. Igazmondások. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1931. Hirsch M. Lajos. 191  l., 4 mell. 25 cm.

2967. Kárpáti Sándor: Édes álom... [Szövegét írta:] Rudnyánszky Gyula. Férfikar. Kolozsvár, 1931. A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 5 lev. 33 cm. [Kőnyomatos.]

2976. 20. füz. Földes Zoltán: A tündöklő csillag. Szűz Szent Imre herceg élete. 1931. 39  l.

2997. Kecskeméthy István: Kommentár a tizenkét prófétához. XI. Obadja próféta könyve. XII. Jóél próféta könyve. Şimleul Silvaniei-Szilágysomlyó, 1931. Lázár kny. 45  l. 23 cm.

3056. 6. füz. Három felolvasás az unitárizmusról. (Az Unitárius Irodalmi Társaság 1931. évi felolvasó ülésein.) Tartalom: 1. Varga Béla: Unitárizmus és individualizmus. 2. Vári Albert: Unitárizmus és rácionálizmus. 3. Gál Kelemen: Körmöczi János unitárius püspök a vallástalanság vádja alatt. 1931. Corvin kny. 35  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék