monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1930: 403 tétel lapozás: 1-30 ... 361-390 | 391-403

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6951. /Zilahi Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság./ Függelék az alapszabályok 2., 5., 8., 11., 72., 74., 78., 93. és 99. §§-ainak időközben eszközölt módosításairól. /Összeáll. Deák Ferenc./ /Zalău/ [Zilah, 1930.] /Seres./ 2 lev. 23 cm. [Nincs címlapja.]

6954. Zomack János: Az eltűnt kézirat. Bach Gyula fordítása. Temesvár, [1930.] /Kiadja a Temesvári Hírlap. Hunyadi grafikai műintézet a Temesvári Hírlap kny.-ban./ 136  l. 16 cm. (A Temesvári Hírlap Könyvek. 3. sz.)

716. Borbély István: A keresztény hit története. I. rész. Az őskereszténység. [Kolozsvár], /1930./ [-- előadásai. 2 köt.] [Lit. Schildkraut.] 176  l. 26 cm.

730. Borbély István: Unitárius egyházszertartástan. (Liturgika.) Az elméleti résznek első fele. Előadatott az 1929-30. tanév II. szemeszterében. Cluj-Kolozsvár, 1930. /Lit. Schildkraut./ 1 lev., 387  l. 25 cm. (-- előadásai. 3-ik köt.)

732. Borbély István: Az unitárius keresztény hit alapfogalmai. Előadatott az 1930-31. tanév I. szemeszterében. Cluj-Kolozsvár, 1930. Lito Schildkraut. 3 lev., 101  l., 1 lev. 26 cm. (-- előadásai. 4. köt.)

744. Boros Fortunát: Az első erdélyi törvénykönyv és a katholicizmus. Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia 1930. február hó 11-i felolvasó ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva Rt. 42  l. 23 cm. (Az Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai. I. osztály. 3. sz.)

784. Botos János: Visszatérők. Riportregény. Kolozsvár, 1930. Concordia ny. 199  l. 17 cm.

787. Böhm, Adolf: A cionista mozgalom fejlődésének rövid ábrázolása. Ford. Rosenfeld Eliseva. I. köt. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 5690/1930. Noar kiadás. /Kohn kny./ 24 cm.

788. Bölöny Bálint: Régi nóták. Şimleu Silvaniei-Szilágysomlyó, 1930. Lázár kny. 185 l., 1 lev. 22 cm.

911. Catalogul expoziţiunei de apicultură, de industrie casnică şi de grădinărie aranjată de Asociaţiunea Transilvăneană de Stupărie în Cluj, în zilele de 31 Aug-- 1-4 Sept. 1930. Intocmit de Török Bálint.-- Az Erdélyrészi Méhészegyesület által Kolozsváron, 1930. évi augusztus hó 31-szeptember hó 1-4. napjain rendezendő méhészeti, háziipari és kertészeti kiállítás katalógusa. Összeáll.: Török Bálint. Cluj-Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 15  l. 20 cm. [Román-magyar nyelvű.]

921. Chausse, A[ntoine]: A Biblia legrégibb énekei. Franciából ford. ifj. Kádár Imre. Zalău-Zilah, 1930. Seres Samu kny. 189  l., 2 lev. 21 cm.

94. Almanahul oraşului Arad.-- Arad város almanachja. 1930-1931. [Arad, é. n. Lovrov et Co.] XVI, 247  l., 1 térkép. 23 cm.

955. A cluj-kolozsvári római katholikus cserkészcsapat nagytáborának a prospektusa. Várfalva, 1930. június 30-július 21. [Kolozsvár, 1930.] 19  l. 15 cm. [Kőnyomatos.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék