monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1930: 403 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-403

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2355. Havadtőy Sándor: A vajnafalvi templom építésének története. 1930-32. Covasna [Kovászna], 1933. Tip. Szabó ny. 60  l. 16 cm.

2364. Házi kincstár. Hasznos tudnivalók a mindennapi életben. I. rész. Összegyűjtötte: Görög Ferenc. Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 15  l. 21 cm. (Minerva Népkönyvtár. 8. füz.)

2371. Hegyi Mózes: Rózsát dobál a lelkem. Versek. Segesvár, 1930. A szerző kiadása. Friedr. J. Horeth kny. 63  l. 20 cm.

2376. Heidelbergi Káté. A református keresztyén egyház hitvallása. Második, átdolgozott kiadás. A szöveg megállapítását végezte: Tavaszy Sándor. Revideálták: Imre Lajos és Makkai Sándor. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 136  l. 21 cm.

2400. Herczeg Ernő: Szarajevótól Genfig. Kémek. Gyilkosok. Diplomaták. Hadvezérek. Áldozatok. Cluj-Kolozsvár, 1930. Progresul ny. 159 l. 20 cm.

2425. Hilgendorff Hermann: Álarc ellen álarc. Kostyala Árpád fordítása. Temesvár, [1930]. Ny. a Hunyadi grafikai műintézetben. 267  l. 16 cm. (Temesvári Hírlap Könyvek. 4. sz.)

2426. Hilgendorff Hermann: Elcserélt élet. Ágnessy Imre fordítása. /Temesvár/, [1930.] /Hunyadi grafikai műintézet, a Temesvári Hírlap ny./ 260  l. 16 cm. (Temesvári Hírlap Könyvek. 5. sz.)

2439. Hirschler József: Island. /Vakációi emlékek./ Függelék: Island felszíni formáinak kialakulása. Írta: Xántus János. Cluj-Kolozsvár, /1930./ Lengyel Sándor kny. 135  l., 1 mell. 15 cm.

2462. Hogy kell inkasszálni? Írta: T.[őkés] J.[ózsef]. Cluj [Kolozsvár], 1930. Tip. Schildkraut. 15  l. 17 cm.

2468. Hollós Józsefné: Legújabb házi cukrászat. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár, 1930.] Albert ny. 48  l. 20 cm.

2511. [Szittya] Horváth Lajos: Hozzászólás. Cristur-Székelykeresztúr, 1930. /Globus, Odorheiu./ 4  l. 24 cm.

2513. [Szittya] Horváth Lajos: Röpirat. (Kézirat helyett.) Szép a Nyikó s a vidéke. Csíkba esél be a lébe... Ott töttek a pöllöngérre. A székely dal és zene művelőinek, pártfogóinak szíves figyelmébe ajánlja: --. Cristur-Székelykeresztúr, 1930. /Globus, Odorheiu./ 11  l. 23 cm.

2526. Hotărârea comisiei de arbitraj privitoare la salariul şi condiţiunile de muncă ale muncitorilor de la Minele şi Uzinele metalurgice ale statului din Transilvania. Dată la 9 Decemvrie 1929. Intrată în vigoare la 1 Ian. 1930. Valabilă până la 1 Ian. 1931. -- Döntőbírósági határozat az erdélyi állami fémbányák és üzemek munkásainak munkabéreiről és munkafeltételeiről, mely kihirdettetett 1929. dec. 30-án. Életbe lép 1930. jan. 1-én és érvényes 1931. jan. 1-ig. [Bucureşti, 1930.] Tip. Munca Grafică. 44  l. 16 cm.

2531. A hősök emléktáblája a dési ref. templomban. Az 1914-18. évi világháborúban elesett hősök emlékének ünnepélyes felavatása alkalmából kiadta: A Dési Ref. Nőszövetség. Dej-Dés, 1930. május 25-én. /A Nőszövetség felkérésére összeállította: Bene Ferenc./ Dés, 1930. Medgyesi Lajos kny. 29  l. 20 cm.

2534. Huber Győző: Rajvonal. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 303  l. 19 cm.

2536. Hubert Péter: Hómezők, hisztériák tüzében. /Cluj-Kolozsvár/, [1930.] /Minerva rt./ 78  l., 1 lev. 19 cm.

2541. Hunyady Sándor: Diadalmas katona. Elbeszélések. Kolozsvár, 1930. Erdélyi Szépmíves Céh. /Concordia ny./ 163  l., 1 lev. 20 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh. 41. kiadv.; IV. sorozat., 11-12. sz. könyv.)

2542. Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye. Színjáték három felvonásban. Kolozsvár, 1930. Erdélyi Szépmíves Céh. /Concordia ny./ 138  l., 1 mell., 1 lev. 20 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh. 50. kiadv. IV. sorozat., 23-24. sz. könyv.)

2544. Husz Ödön: Botanică pentru cursul superior al şcoalelor secundare. De E. Husz. -- Növénytan középiskolák felső osztályai számára. Írta: --. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva S. A. -- Rt. 228  l. 21 cm.

2547. Huzella Ödön: Dac. -- Új versei. Nagyvárad, [1930.] A Szigligeti Társaság kiad. [Sonnenfeld A. Rt.] 79  l. 20 cm.

2552. *Ifjúmunkás, nőmunkás, szocializmus. Timişoara [Temesvár, 1930.] A Temesvári Szociáldemokrata Pártszervezet kiadványa. Hunyadi kny. 48  l. (Szociálista Könyvtár.)

2567. Illyés Géza: Bethlen Miklós. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 24  l. 15 cm. (Ünnepnapok sorozat II. 8. sz.)

2587. Imre Lajos: Az ifjúság válsága. Nagybánya, 1930. Az Ifjú Erdély kiad. Minerva Grafikai Műintézet és Könyvkiadóvállalat nyomása. 72  l. 23 cm.

2599. Imre Lajos: A sáfárkodó egyház. Nagybánya, 1930. Minerva grafikai műintézet. 90  l., 1 lev. 15 cm. (Élő Könyvek. 14.)

2606. Imreh Zsigmond: Temetési énekek. Egybeállította: --. I.-II. tenor. Kolozsvár, 1930. [Schildkraut] 44, 44  l. 13x17 cm. [Kőnyomatos.]

2643. Istennek nagyságos dolgai. Prédikációk a kolozsvári református theologiai fakultás 1929/30. tanévi akadémiai istentiszteleteiről. Kolozsvár, 1930. Kiadják: A fakultás tanárai. Minerva Grafikai műintézet Nagybánya. 215  l. 24 cm.

2645. 1931. 1930. Tip. Urania kny. 118  l.

2655. Izsák Arnold: Mentő csillagok a zsidó éjszakában. Novellák, elbeszélések. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1930. Tip. Adolf Boros. 160  l. (?) 21 cm.

2661. *Jacobi Rudolf: A kőhalmi gyógyforrás. Szentágota, [1930.] Könyvnyomda Josef Schmidt. 12  l.

2672. Jakab Ödön: verseiből. Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 16  l. 21 cm. (Minerva Népkönyvtár, 14. füzet.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék