monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1929: 414 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-414

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2438. Hirschler József: Dante-tanulmányok. I. könyv. Divina commedia. I. rész. Dante pokla. A képeket rajzolta Flaxmann János, metszette Tommaso Piroli és Filippo Pistrucci. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lengyel Sándor könyvnyomdai műintézet. VII, 128  l. 31 cm.

2443. Hirschler József: A Vatikán művészete. /II. kiadás./ Cluj-Kolozsvár, 1929. Lengyel és Mayer nyomdai műintézet. 255  l., 1 lev., 2 mell. 24 cm.

2453. Hodeige Octav: Estére várom, Úgy-e eljön...? Senorita tangó. Szövegét írta Glausiuss Tibor. Zenéjét szerzé: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, /1929./ Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2454. Hodeige [Octav] -- Dufas: Ne legyen ostoba... (Romanica tangó.) Szövegét írta Glausiuss Tibor. Zenéjét szerzé: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, /1929./ Moravetz kiadás. 3  l. 34 cm.

2474. Horay Gusztáv: A szemészeti therapia Újabb eszközei. Cluj [Kolozsvár], 1929. Tip. Deutscher Bote. 15  l. 29 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle közleményeiből. Klny. az 1929. júniusi sz.-ból.)

2579. "Imhol az Úrnak szolgálója." (Lukács ev. 1. rész 38. vers.) Tájékoztató az Erdélyi Református Egyházkerület Diakonissza-Intézetéről. Összeáll.: Kováts Benedek. Cluj-Kolozsvár, 1929. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. /Minerva r. t./ 34  l. 15 cm.

2586. Imre Lajos: Hogyan tanítsunk vallást? Vezérkönyv a népiskolai vallástanítás munkájához. A tanító- és tanítónőképző intézetek növendékei és a vallástanítók számára. Cluj-Kolozsvár, 1929. Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiadása. /Tip. Lyceum./ 51  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Református Egyház Valláskönyvei. VI.)

2590. Imre Lajos: Isten és az emberi lélek. (Az egyéni pásztoráció alapproblémái.) Cluj-Kolozsvár, 1929. Terminus kny. 34  l. 23 cm. (Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 3.)

2602. Imre Lajos -- Maksay Albert: Valláskönyv az elemi népiskolák I. és II. osztályos református növendékei számára. Cluj-Kolozsvár, /1929./ Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Füssy J. kny., Turda-Torda./ 61  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Református Egyház Valláskönyvei. I.)

2603. Imre Lajos -- Maksay Albert -- Nagy Géza: Valláskönyv az elemi népiskolák III. és IV. osztályos református növendékei számára. Cluj-Kolozsvár, /1929./ Az Erdélyi Református Egyház Iratterjesztésének kiad. /Füssy József kny., Turda-Torda./ 98  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Református Egyház Valláskönyvei. II.)

2607. Imrik Gusztáv: Húsz év a Szűz Anya szolgálatában. Írta és a Nagyváradi Urak Mária Kongregációjának húsz éves jubileumán 1929. december hó 8-án rendezett ünnepélyen előadta: --. Nagyvárad, 1929. Kiadja a Nagyváradi Urak Mária Kongregációja. Szent László nyomda. 30  l. 20 cm.

2629. Iparos Könyvtár. Szerkeszti és kiadja: Veress Endre. Kolozsvár, 1929. Lengyel és Mayer kny. 21 cm.

2645. "Itt az Isten közöttünk." Csendes órai vezérfonal [1929.] Bibliaolvasó kalauz. 1930-1938. A csendes óra és családi áhitat könyve az 1939-1940. év minden napjára. Cluj-Kolozsvár, 1928-[1939.] Az Ifjú Erdély kiad. [1938-ig és 1940]. Az Ifjú Erdély és a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének közös kiad. [1939]. 15 cm.

» 1930. 1929. Minerva rt. 120  l.

2677. Jakabffy Elemér: Emlékezéseim Tisza István grófról. Lugos, [1929.] Husvéth és Hoffer kny. 48 l. 17 cm.

2709. Jancsó Elemér: Kritikai harcok a romanticizmus százéves fordulója körül. [Kolozsvár, 1929. Minerva Rt.] 10  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle VI. évf. 1929. 1-2. sz.-ból.)

2743. Jánossy Béla, P.: Szivárvány. Novellák, rajzok. Cluj-Kolozsvár, 1929. Szent Bonaventura kny. 200  l. 19 cm. (A Hírnök Könyvei. 3.)

2746. Jánossy Béla, P.: Vejemuram. Vígjáték egy felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1929. Szent Bonaventura kny. 37  l. 17 cm. (Katholikus Világ Színpada. V.)

2764. Jávor Béla: Asszonyok, leányok, szeretők. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 184  l., 1 lev. 19 cm.

2831. Juhász Kálmán: A Gellért-legenda. Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia 1929. nov. 13-iki felolvasó ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 17  l. 23 cm. (Klny. Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz. -- Az Erdélyi Katholikus Akadémia Felolvasásai. I. osztály.)

2834. Juhász Kálmán: A Temesköz fölvirágzása a tatárjárás után. [Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt.] 9 l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. VI. évf. 1-2. sz.-ból.)

2865. Kádár Géza: Templomi imák. Vasárnapi, évszaki, ünnepi és más alkalmakra lelkészek használatára. Szilágysomlyó, 1929. Lázár kny. 333  l., 1 lev. 23 cm.

2902. Kalotai Gábor: Főszereplő: Az író! Timişoara (Temesvár). 1929. Temesvári Hirlap kiad. /Hunyadi/ 95  l., 1 lev. 15 cm.

» Kalotai Gábor: Ua. 3. kiadás. 1929.

2950. Kardos Géza: Erdélyi fürdőkalauz. Gyógyfürdők, ásványvízforrások, üdülőhelyek és szanatóriumok ismertetése. Sturza Marius előszavával. Arad, [1929.] Az Orvosok Lapja kiadása. /Tip. Aradi Hirlap ny./ 327  l. 20 cm.

2971. Katholikus istentiszteleti naptár. 1929., 1930-ik évre. Az aradi hívek használatára összeáll.: Lakatos Ottó. III.-IV. évf. /Arad/, 1928-1929. Vasárnap 2 db, 17 cm.

2976. 18. füz.: Szentkirályi Ákos: Az állatbetegségekről. 1929. 32  l.

» 19. füz. Beretzky András, T.: Amerika. 1929. 24  l.

2977. III. Keresztély Mária: Mesebeli királyleány. Ifjúsági színmű egy felvonásban. 1929. 16  l.

» IV. Mael Ferenc: A kereszt fényében. Négy képben. 1929. 32  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék