monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1927: 426 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 421-426

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2406. Hermann Géza: Akit ketten szerettek. Carei-Nagykároly, 1927. Róth és Komáromy ny. 1 lev., 21  l. 28 cm.

2414. 1. sz. Antal Áron: Köderdő mellől. 1927. 246  l. 1 lev.

» 2. sz. Krane Anna báróné: Az emberfiáról. Krisztus-elbeszélések. Ford.: Hodács Ágoston. 1927. 125  l. 1 lev.

2423. Hétpecsétes könyv. Az erotika antológiája. Szerk.: Damó Jenő. Timişoara [Temesvár], 1927. Az "Én, te, ő-könyvek" magánkiad. [Union kny., Lugos.] 88  l. 23 cm.

2432. A Hirnök Könyvei. Cluj-Kolozsvár, 1927-1929. Szent Bonaventura kny. 18 cm.

2441. Hirschler József: Szent Péter temploma Rómában. Cluj-Kolozsvár, 1927. Providentia kny. XV, 181  l., 1 mell. 31 cm. [Külön összefoglaló címlapon: Római tanulmányok. I. könyv. A Vatikán művészete és élete. II. könyv. Szent Péter temploma Rómában.]

2442. Hirschler József: A szentkeresztút egyháztörténeti és egyházművészeti szempontból. Brassó, 1927. Az Erdélyi Tudósító kiad. /Gött J. Fia ny./ 122  l., 13 mell. 16 cm. (Az Erdélyi Tudósító Könyvtára. V.)

2465. Hogyan építek magamnak egy elektroncsöves rádiófelvevőt? Oradea-Nagyvárad, /1927./ Kiadja: Radiofon Rádió Ipari és Kereskedelmi Társaság. Minerva rt. 14  l. 22 cm. (Radiofon Könyvtár. 1. sz.)

2527. *Hová tűnt a fehér arcú cár? Regény. 1-5. füzet. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1927. (?)]. Kiadja: Nagy József és Tsa. 74  l. [Csonka.]

2556. Az igazi élet Útján. A magyar keresztyén fiú életprogramja. 1. füzet. 12-14 évesek számára. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 84  l. 15 cm.

2574. Imák és énekek Jézus Szt. Szíve tiszteletőrségének használatára. Lugoj [Lugos, 1927.] Husvéth és Hoffer kny. 64  l. 16 cm.

2576. Imanapi előadások 1927. december hó 9-től december hó 18-ig. Budapest, [1927.] Kiadja: Societatea Cooperativă Cuvântul Evangheliei, Bucureşti. /Vallásos Iratok Nemzetközi Kiadóhivatala nyomdája./ 27  l. 28 cm.

2578. Imets Béla T.: Muskátaszál s veres cserep. (Székely ballada.) Gheorgheni-Gyergyószentmiklós, [1927.] Tip. Kahan ny. 27  l. 17 cm.

2601. Imre Lajos: A vezető könyve. Ifjúsági mozgalmak, bibliakörök és ifj. ker. egyesületek vezetői számára. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1927. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva Rt./ 107  l., 1 lev. 23 cm.

2634. Irsai Lajos: Modele şi formulare pentru lucrări particulare notariale. Chestiuni de cetăţenie de stat, de aparţinere şi colonizare, de stare civile, ... etc. -- Jegyzői magánmunkálati példa- és mintatár. Állampolgári, illetőségi és települési, anyakönyvi, telekkönyvi, gyámügyi, örökbefogadási, végrendeleti, vadászati, halászati, ipari és kereskedelmi, Útlevélügyek stb. Szerk.: --. Lugoj [Lugos], 1927. Institut de arte grafice Ludovic Sziklai. 228, X  l. 21 cm.

2653. Ivánffy Tamás: Cipruslombok Prohászka Ottokár püspök sírhalmára. Arad, 1927. Vasárnap kny. 64  l., 1 lev., 1 mell. 16 cm.

2669. Jakab Géza: Álmodik a gyopár. Versek. 1923-1926. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 136  l. 18 cm.

2729. Jánossy Béla, P.: A császár bűnbakjai. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 284  l., 18 mell. 19 cm.

2733. Jánossy Béla, P.: Ferenc a csodálatos ember. Versek az assziszi nagy szent tiszteletére. Cluj-Kolozsvár, 1927. Szent Bonaventura kny. 50  l. 18 cm.

2735. Jánossy Béla, P.: Hét árváért. Alkalmi költemény néhai Varga Sándor árváinak emlékére. Cluj-Kolozsvár, [1927.] Minerva Rt. 1 lev. 25 cm. [Nincs címlapja.]

2753. Járossy Dezső: Bécsi zenei képek. (1927. október 24-től október 30-ig.) [Temesvár, 1927. Huniadi.] 76  l., 2 lev. 15 cm.

2754. Járossy Dezső: Beethoven (1827-1927.) halála századik évfordulója alkalmából. Arad, 1927. Vasárnap ny. 80  l., 1 mell. 15 cm.

2755. Járossy Dezső: Chopin. Arad, 1927. Vasárnap. 76  l., 1 mell. 15 cm.

2758. Járossy Dezső: Liszt. Arad, 1927. Vasárnap. 94  l., 1 mell. 15 cm.

2808. Jónás András: Felhívás az összes egyházakhoz, lelkészekhez, egyházi hatóságokhoz s egyház jövője iránt érdeklődő minden rendű és rangú felebarátainkhoz. Arad, [1927.] Hehs és Lovrov. 16  l. 16 cm.

2809. Jónás András: Krisztus minden mindenekben. Arad, [1927.] Hehs és Lovrov kny. 47  l. 23 cm.

2815. Jordán Károly, szentgyörgyi: Márciusi ibolyák. Imák és elmélkedések Szent József tiszteletére. Csokorba kötötte és főpásztori engedéllyel kiadta: --. 6. kiadás. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1927. Pallas ny. 380  l., 1 mell. 14 cm.

2816. *Jordán Viktor: Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség. Szatmári csoport. Elaboratum. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1927. 15  l.

2823. Jörgensen [J. Johannes] -- Hodács [Ágoston]: A szent tűz. Legenda a régi Sienából. Cluj-Kolozsvár, 1927. Szent Bonaventura kny. 130  l. 14 cm. (Klny. A Hírnök 1927. évf.-ból.)

2830. Juhász Kálmán: A csanádi püspök. Arad, 1927. Vasárnap ny. 21  l. 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék