monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1926: 553 tétel lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 ... 541-553

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3289. 16. sz. A zsidóknak is született a Megváltó. Ford.: Kádár Géza. 1926. 12  l.

3319. Korunk Könyvtára. I-V. Cluj-Kolozsvár, 1926. Korunk kiad. Lapkiadó rt. 21 cm.

3337. Koszta Dezső: Asszonyom! Asszonyom! Oh Asszonyom! Szövegét és zenéjét írta: --. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Minerva rt. 12 lev. 32 cm.

3338. Koszta Dezső: Emlékszik még? ... Szövegét írta: Keller Iván. Zenéjét szerzé: --. Kolozsvár, [1926.] Minerva rt. 3  l. 32 cm.

3339. Koszta Dezső: Kis házikó nádfedéllel... és El-elnézem a hervadó hulló leveleket... Két magyar dal. Szövegét és zenéjét írta: --. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Minerva. 2 lev. 33 cm.

3561. Ua. 2. bőv. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 147  l. 24 cm.

1029. Csehov Antal: Mit ér az élet? Orosz elbeszélés. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 20  l. 16 cm. (Unitárius Könyvtár. 12.)

1050. Csermely Gyula: Napkeleti kaleidoszkóp. Regényes történet. Régi krónikák után írta:--. Brassó 1926. Brassói Lapok könyvosztálya kiad. 208  l. 16 cm.

1065. Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben... Unitárius hitvallás. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. VII, 158  l. 18 cm. (Az angol és amerikai unitárius társulatok által létesített Unitárius Misszió Ház kiadványa.)

1069. Csiky István: Jer és lásd meg! (-- Ján. 1:44-47.--) Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangéliuma mellé. Torda, 1926. /Az Ifjú Erdély kiad./ Füssy József kny. 111  l. 16 cm. (Élő könyvek. 2. sz.)

1092. Czakó Ambró: Kereszténység és modern élet. Cluj-Kolozsvár, 1926. Korunk kiad. /Lapkiadó rt./ 24  l. 21 cm. (Korunk Könyvtára. I.)

1102. Czelnai Eszter: Konyhaművészeti receptek. Sibiu-Nagyszeben, [1926.] Haiser György kny. 56 l., 3 lev. 21 cm.

1119. Czumbel Lajos: A kereszt Útján. Nagybőjti elmélkedések. Satu Mare-Szatmár, 1926. Pallas ny. 82  l. 23 cm.

1122. Dal a kantinos kisasszonyról. /Kolozsvár, 1926./ Minerva Rt. 2 lev. 32 cm.

1140. 1. Kálnoky Károly: A nép barátja. A hívő és hitetlen. 1926. 32  l.

119. Az angol és amerikai unitárius társulatok által létesített Unitárius Misszió Ház kiadványai. Cluj-Kolozsvár. Minerva Rt. 1926. 18 cm.

1194. Delly Szabó Géza: Férfiének férfikarra. Bárd Oszkár verse. Kolozsvár, 1926. Szerző kiad. 8  l.

1241. Derzsi Endre: Árva Julis karácsonya. Karácsonyfa ünnep a boldogfalvi árvaházban. A vasárnapi iskolás gyermekek számára 2 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1926. Az Út kiad. Minerva rt. 25  l. 15 cm. (Ünnepnapok. II. sorozat. 3. sz.)

1248. 14. sz. Sandford, Richard: Amíg az álarc lehull. Angol bűnügyi regény. [1926.] 32  l.

1251. Dézsi Lajos: Erdélyi arcképek és képek. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 116  l. 16 cm. (Minerva Könyvtár. 5-6. füz.)

1297. Ditrău Cassa de Păstrare Societate de pe Acţiuni.-- Ditrói Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai. Gheorgheni [Gyergyószentmiklós], 1926. Tip. Kahan kny. 16  l. 23 cm.

130. Anuarul horticulturei române de M. Demetrovici.-- Adressbuch aller gärtnerischen Interessen Rumäniens.-- Románia Kertészeti Címtára. 1926, 1928, 1935. Timişoara [Temesvár, 1926-1935.] 23 cm.

1328. Dov Kimchi: Az aranygaras vándorlása. Kis történet.-- erről mond mesét Jigál fiának s minden jó gyermeknek, akár ha felnőtt, vagy akár kicsi. Héberből ford.: Eckstein Béla. Guttmann Edith rajzaival. Cluj [Kolozsvár], 1926. Kadinta ny. 31  l. 20 cm.

1360. Az Egészség naptára. 1927. évre. Segesvár, [1926.] Cuvântul Evangeliei Societate Cooperativă de Editură. Márkus ny. 112  l. 23 cm.

1364. Egy névsor. Bizonyíték a Szatmárvidéki német nevű magyarok ügyében. Lugos, 1926. Husvéth és Hoffer kny. 23  l. 23 cm. (A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle külön kiadása.)

1383. Eisler Mátyás: Jelentés az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda működéséről. A Szövetségnek 1926. évi október hó 26-án Temesvárt tartott nagygyűlése számára írta:--. Függelékül: A nagygyűlés jegyzőkönyve. Cluj-Kolozsvár, 1926. 20  l. 23 cm. (Az Erdély-Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetségének Közleményei. 4. sz.)

1412. Élő Könyvek. 1-30. Torda, Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Az Ifjú Erdély kiad. 16 cm.

»   1. Fosdick, H. E.: A második mérföld. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 32  l.

»   2. Csiky István: Jer és lásd meg! (-- Ján. 1:44-47.--) Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangéliuma mellé. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 111  l.

»   3. Augustinus, Aurelius: Szemelvények-- Vallomásai-ból. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 32  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék