monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1926: 553 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 541-553

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2952. Karg Cassian: Egy kis kiválasztott. Életkép napjainkból. Ford. Gálffy Sándor. I. füzet. Klára élete. Oradea [Nagyvárad], 1926. Szent László nyomda rt. 70  l., 1 lev. 16 cm.

2957. *Károly József: Magyar miniatürök. /Arad, 1926./ A szerző saját kiad. Réthy L. és Fia utódai kny. műintézet./ 1 lev., 154  l. 24 cm.

2968. Kassák Lajos: Az Új művészet él. Cluj-Kolozsvár, 1926. Korunk kiad. Lapkiadó rt. 18  l. 21 cm. (Korunk Könyvtára. II.)

2976. 10. füz. Molnár Miklós: Ne káromkodjál. 1926. 28  l., 1 lev.

» 11. füz. Wégerné Földes Anna: Egy cselédleány története. Szent Zita élete. 1926. 27  l.

» 12. füz. Bitay Árpád: Erdély jeles katholikus papjai. 1926. 39  l.

» 13. füz. Lukács Mansvét: Kegyhelyeink. 1926. 26  l.

» 14. füz. Schilgen Hardy: Hősavatás. Keresztény ifjak számára. -- nyomán írta: Szász József. 1926. 48  l.

» 15. füz. XI. Pius pápa és Szent Ferenc. Ford.: Ferencz Vilmos. [1926.] 39  l.

2980. Katolnay László: Szivek harca. 1-187. füzet. Bucureşti, 1926. Ig. Hertz könyvkiadóhivatala. Tiparul Românesc. [1-52. füz.]; Inst. de Arte Grafice Eminescu S. A. [53-187. füz.] 2997  l. 24 cm.

2985. "Káviár" Erotikus Könyvtára. Szerk.: Benedek Margit. [Temesvár], 1926. Káviár magánkiadása. 14 cm.

2992. Kecskeméthy István: Josija király törvénykönyve. Cluj-Kolozsvár, 1926. Lyceum kny. Lengyel & Co. 71  l. 23 cm.

3048. Képes keresztény naptár az 1927., 1930 esztendőre. [1930-tól.] Az Erdélyi, Bánáti, Máramarosi és Kőrösvidéki vásárok jegyzékével. Wien, [1926.] Glöckner Verlag. Romániai kiadó: Pallas, Cluj. 2 db, 27 cm.

3059. Keresztessy Ágica, K.: Új hajtások. /Cluj-Kolozsvár, 1926. Lapkiadó rt./ 72  l. 23 cm.

3060. Keresztúri vén diákok albuma. Az 1926. május 29-30-iki véndiáktalálkozó emlékére kiadta a székelykeresztúri unitárius főgimnázium elöljárósága. Szerk.: Péter Lajos. Székelykeresztúr, 1926. Könyvnyomda rt., Odorheiu. 77  l., 1 lev. 23 cm.

3061. Keresztúry Sándor: Szlávok a háború után. Cluj-Kolozsvár, 1926. Korunk kiadása. /Lapkiadó rt./ 29  l. 21 cm. (Korunk Könyvtára. III.)

3066. Keresztyén naptár. 1927. Kiadásért és szerkesztésért felelős: Thiesz Jakab. H. n. [1926.] 128  l., 10 lev. 23 cm.

3110. A Királyhágómelléki Ref.[ormátus] Egyházkerület Oradea-Nagyváradon 1926. jún. 23-án tartott rendkívüli közgyűlésének és Oradea-Nagyváradon 1926. évi dec. 16-17., 1927. jún. 30., 1927. dec. 13. és 14., 1928. júl. 11., 1929. dec. 5., 1930. jún. 26., 1930. nov. 12., 1931. máj. 27. és 28., 1932. máj. 25-26., 1933. máj. 22. és 23., 1934. jún. 5. és 6., 1935. máj. 27. és 28., 1935. nov. 19., 1936. nov. 25., 1937. okt. 28., 1938. nov. 22. és 23., 1939. nov. 23. és 24-ik napjain tartott évi rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek jegyzőkönyve. Az Egyházkerület hivatalos kiadványa. Oradea-Nagyvárad, 1927-1940. Béres Károly kny. [1926-1930. jún.], Kálvin kny. /1930. nov.-1934; 1935. nov.; 1937-1939/; Reşiţa [Resica], 1935. Deutsch Testvérek kny. [1935. máj.; 1936.] 17 db, 23 cm.

3114. Kis Arisztid: Szerafikus. Oktató imakönyv a szentferencrendi testvérek számára. A rendi elöljáróság megbízásából szerk.: --. 3. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1926. Szent Bonaventura kny. 432  l. 17 cm.

3142. Kiss Elek: Teendőink az egyházi élet körében. Cristur-Székelykeresztúr, 1926. Szabó Kálmán. 45  l. 19 cm. (Klny. az Unitárius Egyház című lapból.)

3145. Kiss Elek: A vallás és erkölcs unitárius szempontból. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 35  l. 23. cm. (Klny. a Keresztény Magvető 1926. évi LVIII. évf. 1. és 2. sz.-ból.)

3154. Kiss József: Füstbement bosszú. Teréz, Karcsi szívgárdista lesz. Gárdaszínművek. Satumare [Szatmárnémeti], 1926. Corvin ny. 51  l., 1 lev. 15 cm. (A Szívgárda Könyvtára.)

3176. Klasszikus Erdélyi Regények. 1. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 24 cm.

3185. Kleits József: Katholikus egyházi énekes könyv. Összeáll.: -- a temesvári-gyárvárosi plébánia templom 25 éves felszentelési évfordulójának ünnepsége alkalmából a gyárvárosi templomhoz tartozó jámbor magyar hívek számára. Timişoara [Temesvár], 1926. Tip. Der Landbote. 17  l., 1 lev. 16 cm.

3186. Kleits József: Ünnepi irat az anyák napjára. 1926. Összeáll.: --. /Timişoara/ [Temesvár], /1926./ Kiadja az "Erzsébet" leányklub. Timişoara, Fabrica [Temesvár-Gyárváros], Der Landbote kny. 16  l. 20 cm.

3214. Koleszár László: Kolozsvári Magyar Zenekonzervatórium jelentése az 1925-1926. iskolai évről. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Corvin kny. 7  l. 15 cm.

3245. Koleszár László: Kollektív szerződés Erdély, Bánát és Bukovina litografiai, cinkografiai és fémnyomdai üzemei részére. Érvényes 1926. július 1-től 1930 június 30-ig. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Gutenberg ny. 27  l. 16 cm. [Borítékcím.]

3250. Koleszár László: Kolozsvár. Anuarul liceului de fete al eparhiei reformate din Ardeal-Cluj -- Az erdélyi református egyházkerület kolozsvári leánygimnáziumának értesítője az 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31.; 1931-32. és 1932-33. 1933-34., 1935-36., 1936-37., 1937-38. iskolai évről. Kiadja: Az előljáróság [1926-27]. Az elöljáróság megbízásából szerk.: özv. Bátory Józsefné [1927/28-1933/34.] Cluj-Kolozsvár, 1927-1939. Minerva rt., Lyceum kny. 9 db, 23 cm.

3287. Komáromi János: Az idegen leány. Egy magános ember följegyzései. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1926. /1927./ A Pásztortűz kiad. Minerva rt. 115  l. 21 cm.

3288. Komáromi János: Régi legények. Válogatott elbeszélések. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 131  l. 19 cm. (Pásztortűz Könytár. 6. sz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék