monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1922: 355 tétel lapozás: 1-30 ... 301-330 | 331-355

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


718. Borbély István: Kiss József. [Kolozsvár, 1922. Lapkiadó R. T.] 5  l. 23 cm. [Klny. a Napkelet 1922. évf.-ból.] [Nincs címlapja.]

771. Boros György: Szívemet hozzád emelem. Elmélkedések és imádságok nők számára. III. lényegesen bőv. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1922. Korvin kny. 204. IV  l. 14 cm.

775. Boros Jenő: Halál és örökélet. Húsvéti egyházi beszéd. Irta és a szatmári református templomban 1922. április 16-án elmondta--. /Satu Mare (Szatmár)/. [1922.] Északkeleti Könyvnyomda. 14  l. 15 cm.

809. A brassói magyar evangélikus egyháztanács szózata a brassói magyar ev. egyházközség tagjaihoz. [Brassó, 1922.] 11  l. 24 cm. [Nincs címlapja.]

81. Almanach de adrese Timişoara nagy címtára. (Anuar-Évkönyv.) Redactat de-- Szerk. Pr. D. Voniga. Anul I. évf. Timişoara [Temesvár], 1922. Tip. Huniadi. 376  l. 23 cm.

839. Brunowsky Rezső: Képes magyar olvasókönyv a magyar ajkú elemi népiskolák II. osztálya számára a Programa Analitică előírása szerint. 3. átdolg. kiadás. Timişoara [Temesvár], 1922. Polatsek-féle könyvkereskedés kiad. Gutenberg kny. 159  l. 22 cm.

840. Brunowsky Rezső: Képes magyar olvasókönyv a magyar ajkú elemi népiskolák III. osztálya számára az Új tanterv szerint 3. átdolg. kiadás. Timişoara [Temesvár], 1922. Polatsek-féle könyvkereskedés. 202  l. 22 cm.

848. Buday Árpád: Egyetemes történelem. A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. I. köt. Az ó-kor. Cluj-Kolozsvár, 1922. Kiadja: Minerva rt. /Erzsébet Könyvnyomda R. T., Dicsőszentmárton./ 251  l. 23 cm.

865. Caba Ágoston: Románia földrajza. A magyar tannyelvű elemi népiskolák IV-ik oszt. számára. A miniszteri tanterv alapján:--. Oradea Mare [Nagyvárad, 1922.] Klein és Tarján könyvkereskedése. 78  l. 22 cm.

866. Caba Ágoston -- Nagy Vilmos: Magyar olvasó és nyelvgyakorló könyv a magyar tannyelvű elemi népiskolák II. oszt. számára. Szerkesztették és írták:--. Oradea Mare [Nagyvárad], 1922. Tipografia şi Librăria Românească Soc. pe Acţii. 192  l., 2 lev. 21 cm.

867. Caba Ágoston -- Nagy Vilmos: Magyar olvasó és nyelvgyakorlókönyv a magyar tannyelvű elemi népiskolák III. oszt. számára. Szerkesztették és irták:--. Oradea Mare [Nagyvárad], 1922. Tipografia şi Librăria Românească Soc. pe Acţii. 187  l., 2 lev. 21 cm.

868. Caba Ágoston -- Nagy Vilmos: Magyar olvasó és nyelvgyakorló könyv a román történelmi anyaggal a magyar tannyelvű elemi népiskolák IV. oszt. számára. Szerkesztették és írták:--. Oradea Mare [Nagyvárad], 1922. Tipografia şi Librăria Românească Soc. pe Acţii. 207 l. 21 cm.

869. Caba Ágoston -- Nagy Vilmos: Románia földrajza. A magyar tannyelvű elemi népiskolák IV-ik oszt. számára. A miniszteri tanterv alapján írták:--. Oradea Mare (Nagyvárad), [1922. (?)] Béres Károly kny. 78  l., 1 lev. 21 cm.

885. Candrea László -- Kováts S. János: Egyetemes történelem. Magyar tannyelvű középfokú iskolák számára Sebestyén Gyula egyetemes története nyomán átdolgozták és kiegészítették:--. I. köt. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. /Concordia ny./

887. Candrea Vazul /László/ -- Kováts S. János: A román nemzet története. A magyar tannyelvű középiskolák /IV. és VIII., a felsőkereskedelmi iskolák III. és a tanítóképzők megfelelő osztályai/ számára. 2. teljesen átdolgozott kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. /Concordia ny./ 171  l. 24 cm.

892. Careii-Mari (Nagykárolyi) Református Egyházmegye 1922. évi május hó 3-án Careii-Mariban Nagykárolyban tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Kiadta: Papp József. Careii-Mari (Nagykároly), 1922. Róth ny. 46  l. 23 cm.

904. Catalogul cărţilor bibliotecei circumscripţiei a V-a Cluj a Societăţiei Muncitorilor Grafici din Ardeal şi Banat.-- Az Erdélyi és Bánáti Grafikai Munkások Szövetsége kolozsvári V. kerületének könyvjegyzéke. /Cluj-Kolozsvár/, 1922. Editat de Circumscripţia Cluj-- Kiadja a kolozsvári kerület. 32  l. 16 cm. [Román és magyar szöveggel. Borítékcím.]

930. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula -- Georgescu-Tistu Miklós: Román nyelvkönyv magyar, orosz és német középiskolák számára a direkt módszer szellemében. II. oszt. Cluj [Kolozsvár, 1922]. Tip. Corvin. 69  l. 23 cm.

932. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula -- Georgescu-Tistu Miklós: Román nyelvkönyv magyar tannyelvű középiskolák I. oszt. számára. A direkt módszer szellemében szerkesztették:--. IV. javított kiadás.-- Manual de limba română pentru cl. I. a şcolilor secundare cu limba de predare maghiară. După metoda directă de Victor Cheresteşiu, Iuliu Déri şi N.[icolae] Georgescu-Tistu. Ediţia IV. revăzută. Cluj [Kolozsvár], 1922. Tip. Corvin. 61  l., 1 lev. 23 cm.

933. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula -- Georgescu-Tistu Miklós: Román nyelvkönyv magyar tannyelvű középiskolák III. oszt. számára. A direkt módszer szellemében szerk.:--. Cornea Emil rajzaival.-- Manual de limbă română pentru cl. III. a şcolilor secundare cu limba de predare maghiară. După metoda directă de: Victor Cheresteşiu, Iuliu Déri şi N.[icolae] Georgescu-Tistu. Cluj [Kolozsvár], 1922. Tip. Corvin. 103  l., 1 lev. 23 cm.

938. Chirvaiu Vazul -- Tăutu Gábor -- Szűcs Izsó: A mértan és a mértani rajz elemei. Középiskolák I-ső osztályai, iparoktatási intézetek kezdő osztályai, tanítóképezdék és felsőbb népiskolák részére. Összeáll.:--. Oradea Mare [Nagyvárad], 1922. Tip. şi Libr. Rom. Soc. pe Acţii. 1 lev., 80  l., 5 mell. 21 cm.

943. Cimbora Könyvtára. 1-3. sz. Satu Mare-Szatmár, 1922. Cimbora kiad. Szabadsajtó rt. 15 cm.

948. *Ciura, Al. -- A. Domide -- O. Hulea: A román irodalom története az összes magyar tannyelvű középiskolák részére. Ford.: Nicolae Popa. Cluj [Kolozsvár, 1922.] G. Onişor könyv- és papírkereskedés kiad. 320, 16  l.

968. Compass. Anul I-II. évf. 1922-1924. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg. 24 cm.

» Anul I. évf. Anuar pentru comerţ, industrie şi finanţe.-- Kereskedelmi, ipari és pénzügyi évkönyv. Redactori: Szerk.: Iosif Liuba, Victor Gombos, Bernád Ágoston, Bokor István. 1922-1923. Cluj-Kolozsvár, [1922.] Tip. Fraţii Katz Testvérek kny. Zalău-Zilah. XXVII, 1043  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék