monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1922: 355 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 331-355

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2612. Indig Ottó: Papírkosár. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva Rt. 84  l. 20 cm.

2618. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve az erdélyi magyar tannyelvű állami- és hitfelekezeti tanító-, tanítónő- és óvónőképző intézetek, valamint a magyar tannyelvű népiskolákban működő tanítók számára. A vonatkozó tantervek alapján a legújabb jogforrások felhasználásával írta: --. I. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 71  l. 21 cm.

2619. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Ua. II. javított és bővített kiadás. 1922. 56  l., 1 lev., 1 térkép, 20 cm.

2623. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Rendszeres román nyelvtan a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. II. rész. Mondattan. Iskolai és magánhasználatra. I. kiadás. -- Curs de gramatică metodică. Pentru uşurarea învăţării limba literară române. Partea II. Sintaxa. Ediţia I. Cluj- Kolozsvár, [1922.] Minerva rt. 37  l. 23 cm.

2674. Jakabffy Elemér: Az Agrárreform teleposztó rendelkezéseinek erkölcsi alapja. Telepítési politika a multban és a jelenben. Cluj-Kolozsvár, 1922. Lapkiadó rt. kny. 11  l. 31 cm. (Klny. a Napkelet 1922. febr. 1. sz.-ból.)

2725. Jancsó Miklós, ifj.: Kísérletileg előidézett álmok és histeriaformis tünetek. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 29  l. 22 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1922. XVII. sz.-ból.)

2734. Jánossy Béla, P.: Halhatatlan halál. Keresztény dráma 5 felvonásban. Kolozsvár, 1922. Szent Bonaventura kny. 105  l. 15 cm.

2771. Jegyzőkönyv a magyar unitárius egyház Főtanácsának 1920. évi augusztus hó 29. és 30-ik napjain Kolozsvárt tartott üléseiről. Szerk.: Gálfi Lőrinc. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva Rt. 215  l. 23 cm. [Folytatását ld. Magyar Unitárius Egyház Főtanács... alatt.]

2780. Jelentés az Erdély-Bánáti Orsz. Izr. Iroda működéséről 1922-1940. Kolozsvár, 1940. /Fraternitás Rt./ 16  l. 23 cm.

2843. Kabdebó Erna: Színpad. Három egyfelvonásos. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1922. Révész Béla. 96  l. 16 cm.

2852. Kaczér Illés: Gólem ember akar lenni. Drámai szimbólum 1 felvonásban. /Cluj/ [Kolozsvár], 1922. Kadima Rt. kiad. /Sonnenfeld, Nagyvárad./ 31  l. 17 cm.

2853. Kaczér Illés: Jancsi. Egy kis fiú tüsszentései, szuszogásai, bőgései és röhögései, valamint a hihetetlennel határos egyéb csínytevései félnapos korától azon izgalmas pillanatig, hogy anyja összecsapja a kezét -- szent Isten, ez a kölyök már kinőtte az első gyerekcipőjét. [Brassó, 1922. Grünfeld V. és Társai ny.] 179  l. 15 cm.

2869. Kádár Imre: Az idegen katona. Játék és pszichoanalizis 1 felvonásban. Kolozsvár, 1922. Lapkiadó rt. 45  l. 13 cm.

2872. Kádár Imre: A százegyedik. Dráma. Cluj-Kolozsvár, 1922. Lapkiadó rt. 40  l. 22 cm.

2874. Kadima Könyvtár. 1-3. sz. Szerk.: Sas László [1. sz.] Cluj-Kolozsvár, 1922. Kadima Rt. 19 cm.

» 1. sz. A zsidóság vezérei. I. Sokolow, Nahum: Uj zsidó. Giszkalay János fordítása. 1922. 50  l. 1 lev.

» 2-3. sz. Solem Alejchem: Leégett nemesek. Szabó Imre fordítása. 1922. 77  l.

2878. Kain házassága és városainak építése. Beszélgetés. Zilah, 1922. Seres Samu kny. 14  l. 16 cm. (Klny. a Keresztyén Élet evangéliumi lapból.)

2886. Kálmán Andor: Ablakomban szép muskátli... Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár, 1922.] Moravetz Testvérek. 3  l. 34 cm.

2887. Kálmán Andor: Fehér akác... Szövegét írta és zenéjét szerzette: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2889. Kálmán Andor: Ha eljönne hozzám csak egyetlenegyszer. Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest. 1922. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2891. Kálmán Andor: nótáskönyve. A szerző 22 legnépszerűbb dalszövege. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest. [1922.] Moravetz-kiadás. /Gutenberg ny./ 20  l. 21 cm.

2896. Kálmán Andor: Virágos zöld Újra a promenád... Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest. 1922. Moravetz Testvérek zeneműkiadó hivatala. 3  l. 34 cm.

3004. Kecskeméti Lipót: Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság. Templomi beszédek. Elmondta --. Nagyvárad, 1922. Kosmos ny. 181  l., 2 lev. 23 cm.

3018. Kelemenné Zathureczky Berta: Asszony átka -- az asszony. Regény. Sepsiszentgyörgy, 1922. Jókai nyomda rt. 140  l. 23 cm.

3020. Kelemenné Zathureczky Berta: Sándor Pál. Regény. Arad, /1922./ Forum irod. és könyvkiadó Rt. kiad. 70, VIII  l. 16 cm. (Erdélyi Könyvtár. I. évf. 5. köt. 1922. május.)

3031. Kemény Hajni: Epitaphium. -- versei. /Temesvár, 1922. Hunyadi ny./ 39  l., 1 lev. 21 cm.

3075. Kertész József: A zsidó ünnepek, félünnepek és bőjtnapok jelentősége dióhéjban. Sepsiszentgyörgy, 1922. Jókai ny. 16  l.

3077. Kertész Mihály: Futurex. Kis regény. Arad, 1922. Főbusz kiadás. /Réthy L. és Fia utódai Nyomdai Műintézet./ 63  l. 16 cm. (Erdélyi Könyvtár. 6. sz.)

3079. Kertész Mihály: Senki Tamás története. (Gyermekregény és még egyéb mesék.) Beköszöntővel Útnak indította: Benedek Elek. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1922. A Cimbora kiad. 128  l. 21 cm. (Cimbora-Könyvtár. 1. sz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék