monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1921: 205 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 181-205

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3198. Koleszár László: Állkapocs alatti lymphoma peroralis műtéte. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 4  l. 22 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1921. II. évf.)

3209. Koleszár László: A gyermekkori asthmáról, különös tekintettel az adenoid vegetatióra. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva Rt. 8  l. 22 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. az 1921. aug. 1., XIV-XV. sz.-ból.)

3217. Koleszár László: Megemlékezés Chiariról, Ónodiról és Killiánról. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva Rt. 11  l. 23 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1921. május 1., 9-10. sz.-ból.)

3234. Koleszár László: Szakülések. A Magyar Sebésztársaság VIII. nagygyűlése Budapesten. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva Rt. 11  l. 21 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1921. dec. 15. XXIV. sz.-ból.)

3244. Koleszár László: Kollektív munkabérszabályzat, mely köttetett a kolozsvári nyomdatulajdonosok és nyomdai munkások között 1921. április 28-tól május 7-ig tartó békéltetési tárgyalások során... [Kolozsvár, 1921.] 30  l. 15 cm. [Nincs címlapja.]

3259. Koleszár László: Kolozsvár. A magyar unitárius egyház kolozsvári Teológiai Akadémiájának értesítője az 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1926-27., 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1931-32., 1932-33., 1933-34., 1934-35., 1935-36., 1936-37., 1938-39., 1939-40. iskolai évről. Szerk.: Csifó Salamon [1923-24-ig és 1928/29-1932/33], Vári Albert [1936/37-ig], Kiss Elek [1924/25., 1926/27 és 1938-39], Fikker János [1939-40.]. XXVI., XXIX., XXXI., XXXIII-XLI., XLIII-XLIX. évf. Kolozsvár, 1922-1940. Corvin [1930/31-ig]; Grafic Record kny. [1931/32-1932/33]; Hermes kny. [1933/34]; Orient kny. [1934/35]; Pallas [1935/36-tól.]. 16 db, 33 cm.

3281. A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság alapszabályai. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 28  l. 23 cm.

3301. Konrádi Dániel: Enuresis és organotherapia. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 7  l. 22 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1921. aug. 1. sz.-ból.)

3310. Korda Béla -- Hilf László: Bújócska. -- négyfelvonásos drámája. Nagyvárad, 1921. Szerzők sajátja. /Merkur kny./ 56  l. 20 cm.

3333. Kós Károly -- Zágoni István -- Paál Árpád: Kiáltó szó. A magyarság Útja. A politikai aktivitás rendszere. Megírták: --. /Cluj-Kolozsvár/, [1921.] /Lapkiadó rt./ 48  l. 24 cm.

3347. Kovács Béla: Miskiádok három éneke. V-VII. ének. /Nagyszalonta/, 1921. A szerző kiad. /Székely kny./ 67  l. 14 cm.

3561. Ua. Második könyv. Lapusnyak, 1921. május hó. Cluj [Kolozsvár], 1921. Minerva rt. 77  l. 24 cm.

1047. Csermely Gyula: A beszélő ereklye. Regény. Nagyvárad, 1921. Pásztor Ede kiad. 141.  l.

1121. Czumbel Lajos: Román nyelvtan gyakorlatokkal és olvasmányokkal a magyar tannyelvű középiskolák I-II. osztálya számára.-- Gramatica limbii române pentru uzul şcolilor secundare cu limba de propunere maghiară cl. I-II. cu deprindere şi piese de lectură de Ludovic Czumbel. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 100  l. 21 cm.

115. *Andrássy Ede: Barcarole. Szövegét írta és zenéjét szerzette--. Nagyvárad, 1921. Klein és Tarján könyv- és zenemű kiadóhivatala. 4 l.

1269. Dienes Jenő, Ikafalvi: Magduska meséskönyve. Jó kis lányoknak és fiúknak meséli:--. [Kézdivásárhely], 1921. Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Részvénytársaság. 160  l. 18 cm.

1344. Duda Livius: Magyar-román jogi és kereskedelmi szakszótár. Szerk.:--.-- Dicţionar ungar-român de terminologia juridică şi comercială. Întocmit de Liviu Duda. Orşova, 1921. A szerző tulajdona. Fraţii Csendes Testvérek kny. Timişoara, [Temesvár.] 1922. 4 lev., 462, 13  l. 21 cm.

1361. Égi lant. Ker. kath. imádságos és énekeskönyv. 3. átdolg. kiadás. [Temesvár,] 1921. Csanádegyházmegyei kny. 498, XVII l. [Szerzője Szabó Dömjén].

1368. Az egyenes adók törvénye. Magyarra ford. Polyglott fordítási, kereskedelmi és tudakozódó iroda. Nagyszeben, 1921. W. Krafft kiad., Segesvár. 77  l.

1374. Az egységes középiskola tanterve az 1921-22. átmeneti iskolai esztendőre. Kézirat gyanánt. [Kolozsvár, 1921.] /Minerva rt./ 37  l. 23 cm.

138. Áprily Lajos: Falusi elégia. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 91  l. 18 cm.

1397. Elekes György: Szibériában pergő homokszemek zenéje. Kézdivásárhely, 1921. Kézdivásárhelyi Kny. R. T. 48  l. 14 cm.

1415. Előjegyzési Naptár. 1921. H. n. 1921. 16  l. 10 cm.

1442. Emléklapok a Kolozsvári Izraelita Nőegylet negyedszázados jubileuma alkalmából. Összeáll.: Eisler Mátyás. Cluj-Kolozsvár, 1921. Bernát kny. 52  l., 4 mell. 16x18 cm.

1448. Az én naptáram 1922., 1923., 1924., 1925., 1926. esztendőre. Szerk.: Benedek Elek. I-V. évf. Baraolt-Barót, 1921-[1925.] Égető Árpád kny. 5 db, 23 cm.

1459. Engelberg Oszkár: Román-magyar és magyar-román orvosi terminologia medicală română-maghiară şi maghiară-română şi formule de acte medicale-- és orvosi iratgyűjtemény. De:--. Szerkeszti: Engelberg Oszkár. Cu prefaţă de: Iuliu Haţiegan előszavával. Kolozsvár, 1921. Minerva rt., 410  l., 2 lev., 5 mell. 21 cm.

146. Arad. Anuarul şcoalelor medii A) şi B) comunale subvenţionate de stat cu limba de propunere maghiară pentru băieţi din Arad.-- Az aradi államilag segélyezett magyar tannyelvű községi A) és B) fiúközépiskolák értesítője az 1920-21. iskolai évről. Közlik: Szathmáry István és Fischer Antal. Arad, [1921.] Tip. Reclam ny. 28  l. 23 cm. [Román és magyar szöveggel.]

1473. Az Erdély-Bánáti Rabbiegyesület Közleményei. I-III. Cluj-Kolozsvár, 1921. Kiadja: Az Erdély-Bánáti Rabbiegyesület. Bernát kny. 23 cm.

» I. Az erdélyi-bánáti rabbik 1921. szeptember hó 20. és 21-én Kolozsvárt tartott országos értekezletének és a vele kapcsolatos rabbiegyesületi alakuló közgyűlésnek jegyzőkönyve. 1921. 13 l.

1474. Az erdélyi-bánáti rabbik 1921. szeptember hó 20. és 21-én Kolozsvárt tartott országos értekezletének és a vele kapcsolatos rabbiegyesületi alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve. Cluj-Kolozsvár, 1921. Kiadja Az Erdély-Bánáti Rabbiegyesület. Bernát kny. 13  l. 23 cm. (Az Erdély-Bánáti Rabbiegyesület Közleményei. I.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék