monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1921: 205 tétel lapozás: 1-30 ... 151-180 | 181-205

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


663. Bodor János: A reformáció és magyar ref. egyház történelme elemi iskolák hatodik osztálya számára. Az erdélyi ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott hatodik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. Turóczi István kny. 36, 8  l.

664. Bodor János: Szent történetek az ószövetségből elemi iskolák második osztálya számára. Az erdélyi ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott negyedik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. Turóczi István kny. 52  l.

666. Bodor János: Szent történetek az Újszövetségből elemi iskolák negyedik osztálya számára. Az erdélyi ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott hatodik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. Turóczi István kny. 45  l.

674. Boga Imre: Javaslat az idegen nyelvek tanulásának ügyében. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 8  l. 22 cm.

6872. Zárszámadások. Közgazdasági Bank Részvénytársaság Dicsőszentmárton XI-XX. évi üzleti jelentés és zárószámadás az 1921-1930. üzletévről. -- Dicsőszentmárton, 1922-1928. Erzsébet kny. R.T.; Cluj-Kolozsvár [1929-1931]. Minerva R.T. 6 db, 30 cm.

6892. Zárszámadások. Prima Cassă de Păstrare din Arad. /Bilanţul pe anul/ 1921. LXXXI. -- Aradi Első Takarékpénztár. 1921. /évi zárszámadás./ Arad, [1922.] Réthy. 4 lev. 31 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6983. A zsinat-presbiteri alapon álló romániai ág. h. evangélikusok Kolozsváron 1921. július hó 6-án és következő napjain tartott alakuló és alkotmányozó egyházi gyűlésének jegyzőkönyve. [Kolozsvár, 1921.] Minerva rt. 20  l. 30 cm. [Nincs címlapja.]

6984. A zsinat-presbiteri alapon álló romániai keresztyén egyház alkotmánya. [Kolozsvár, 1921.] Minerva. 74  l. 20 cm.

6985. Zsolt Béla: Hiába minden. Nagyvárad, 1921. Sonnenfeld A. R.T. 110  l., 1 lev. 18 cm.

709. Borbély István: Egy irodalomtörténet-író nemzedék. [Kolozsvár, 1921. Minerva Rt.] 7  l. 23 cm. [Klny. a Pásztortűz 1921. évf.-ból.] [Nincs címlapja.]

710. Borbély István: Erdélyi magyar szépprózaírók és költők. I-II. /Kolozsvár, 1921./ Minerva Rt. 23 cm. [Nincs címlapja.]

» Borbély István: I. Sebesi Samu /Klny. a Pásztortűz 1921. évf.-ból./

» Borbély István: II. Kovács Dezső /Klny. a Pásztortűz 1921. évf.-ból./

727. Borbély István: Petőfi költészetének korszakai. [Kolozsvár, 1921. Minerva Rt.] 9  l. 23 cm. [Klny. a Pásztortűz 1921. évf.-ból.] [Nincs címlapja.]

733. Borbély István: Az unitárius prédikáció. Irodalmi tanulmány. [Kolozsvár, 1921.] /Minerva rt./ 7 l. 23 cm. [Nincs címlapja.]

796. Brassó. A brassói róm. kat. egyházközség vezetése alatt álló iskolák értesítője az 1919-20. és 1920-21. tanévekről. A tantestület közreműködésével összeáll.: Péter Antal. Brassó, [1921.] Antal Testvérek kny. 63  l. 22 cm.

908. Catalogul expoziţiunei de agricultură, industrie şi de animale mici aranjată de Societatea Agrară Ardeleană în Sfântu Gheorghe, în zilele de 14-16. Septembrie 1929. Intocmit de: Török Bálint.-- Az Erdélyi Gazdasági Egylet által Szepsiszentgyörgyön 1929. évi szeptember hó 14-16. napjain rendezendő mezőgazdasági, ipari és kisállatkiállítás és vásár katalógusa. Összeáll.: Török Bálint. [Sepsiszentgyörgy], 1921. Tip. Jókai ny. 31  l. 21 cm.

913. Catalogul târgului de mostre din Cluj.-- A kolozsvári árumintavásár Útmutatója.-- Katalog der Klausenburger Mustermesse. VII. 15. 1921. VIII. 15. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, [1921.] (Lapkiadó). 100  l., 17 lev. 20 cm. (Camera de Comerţ şi Industrie din Cluj.-- Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara.-- Handels und Gewerbekammer in Klausenburg.)

926. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula: Mintaleckék a-- féle román nyelvkönyvhöz tanárok és román kurzusszervezők számára. Kézirat gyanánt. Lecţii de model pentru manualul de limba română scris de-- pentru profesori şi pentru conducătorii cursurilor de limba română. Ca manuscris. Cluj [Kolozsvár], 1921. Tip. Unirea. 55  l. 23 cm.

927. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula: Román nyelvkönyv magyar tannyelvű középiskolák I. és II. oszt. számára. A direkt módszer szellemében illusztrációkkal, hangjegyekkel, szótárral.-- Manual de limba română pentru cl. I şi II. a şcoalelor secundare de predare maghiară. După metoda directă cu ilustraţii, note muzicale şi dicţionar de Victor Cheresteşiu şi Iuliu Déri. Cluj-[Kolozsvár], 1921. Tipografia Naţională S. A. 128  l. 23 cm.

931. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula -- Georgescu-Tistu Miklós: Román nyelvkönyv magyar tannyelvű középiskolák I. oszt. számára a direkt módszer szellemében. Cluj [Kolozsvár], 1921. Tip. Corvin. 61  l. 23 cm.

974. Consum-könyvtár. 1.; 3. szám. Cluj [Kolozsvár, 1921-1924.] A Consum-- Közgazdaság-- Rumänischer Lloyd kiad. 23 cm.

» 1. sz. Az Új adótörvények népszerű magyarázata. A vagyonadóról és hadinyereség-adóról szóló törvény.-- Az egyenes adóról szóló törvény.-- A fényűzési és forgalmi adóról szóló törvény. Irta: Láday István. /Cluj-Kolozsvár, 1921. Kultura ny./ 31  l.

977. *Corbu-Szilágyi János -- Dejeu Péter -- Pallady Leontin: România. Judeţul Bihor (Biharvármegye) és Oradea Mare földrajzi leírása a magyar tannyelvű elemi népiskolák II-III. osztálya számára. Oradea Mare-Nagyvárad, 1921. Tipografia şi Librăria Românească Soc. pe Acţiuni. 39  l.

980. *Coroiu, Petru -- Iosif Tripon -- Teodor Domocoş: Földrajzi előismeretek és hazánk földrajza az elemi népiskolák III. és IV. osztálya számára. Oradea Mare [Nagyvárad], 1921. Tip. Rom. Soc. pe Acţii. 48  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék