monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1920: 134 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-134

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1105. Cziffra Géza: Julia első násza. Arad, 1920. Gellért Gyula kiad. Corvin kny. Lányi és Pichler. 32  l. 15 cm. (Modern Könyvek.)

126. *Antalffy Károly: A jó gyermekek imádságos és énekes könyve róm. kath. ifjúság használatára főpásztori jóváhagyással. Kézdivásárhely, 1920. Turóczi István kiadása és nyom. IV, 77  l.

1329. Doyle, A. Conan: Sherlock Holmes legújabb kalandjai. Arad, 1920. Kiadja az Aradi Lapkiadó Vállalat. 96  l. 21 cm.

1404. Az Ellenzék jubiláris naptára. 1880-1920. 1920. Cluj (Kolozsvár), [1919.] Kiadja az Ellenzék R.-t. Lepage Lajos kny. 144  l. 23 cm.

1408. Az Ellenzék Naptára. Erdély kincses kalendáriuma 1921-1922. /Cluj-Kolozsvár/, [1920-1921.] Kiadja az Ellenzék R. T. (Lepage Lajos kny.) 2 db, 22 cm.

1456. Engelberg Dezső: Panaszok könyve. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1920. Kosmos R. T. 80  l. 18 cm. (Új Könyvtár. 17-20. sz.)

1482. [Erdélyi] Aradi Victor: Hazaárulásom története. Vádemelés, védőbeszéd és levelek barátaimhoz. [Tg. Mureş (Marosvásárhely), 1920.] Kiadja az Emberi Jogok Ligájának Erdélyi Szervező Bizottsága. Márványi és Társa kny. 36  l. 19 cm.

1497. Az erdélyi és bánáti grafikai munkások szövetségének ügyviteli szabályzata. Tárgyalta és elfogadta a tartományi értekezlet 1920. okt. 11-én Kolozsvárt tartott ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1920. Gutenberg kny. 8  l. 17 cm.

1557. Erdélyi magyar naptár az 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940. évre. I-XX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1920-1939. Minerva rt. 20 db, 23 cm.

1565. Az Erdélyi Munkás naptára. 1921., 1922., 1923., 1924., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934. Szerk.: Hoffer Géza és [1931-től] Jordáky Lajos. Cluj /Kolozsvár/, 1920-[1933.] Kiadja: az Erdélyi Munkás kiadóhivatala [1921-1924], az Erdélyi Szocialista Párt [1926-1928], a Romániai Szociáldemokrata Párt [1929-től]. Gutenberg kny., C. Grafica ny. 13 db, 23 cm.

1584. Konrádi Dániel: Adalék a veszettség gyógyulásához. 1920. Minerva Rt. 4.  l. (1921. jan. 1. sz.-ból.)

1613. II. Nagy László, S.: Késő köszöntés. 1920. /Stief./ 32  l. 17 cm.

1638. [Erdész István]: Gyógyszerészeti kompendium. Átnézte: Mátyás Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1920. Corvin könyvk. kiad. Weinstein és Friedmann kny. 102  l. 18 cm.

1738. Fehér Olga: Novellái. Timişoara [Temesvár], 1920. Moravetz Testvérek. 64  l. 20 cm.

308. * Bánáti Kalendárium az 1920. évre. Timişoara [Temesvár, 1919]. 64  l.

3419. Közhasznú nagyenyedi Lőcsey Sp. Lajos-féle naptár az 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931. évre. LX-LXX. évf. [1930-tól:] Az erdélyi országos vásárok havi és betűrendes kimutatásával. Aiud-Nagyenyed, [1920-1930.] Nagyenyed kny. rt. Papírárugyár rt. Lingsor. 11 db, 23 cm.

3423. *Kramer Ödön: Dér sír már a fákon. Szövegét írta: Bárdos László. Zenéjét szerzé: --. Nagyvárad, 1920. Klein és Tarján könyv- és zeneműkiadó. Sonnenfeld Adolf kny. rt. 4  l.

3425. *Kramer Ödön: Várlak édes Úgy hat óra tájban. Szövegét írta: Kálmán Andor. Zenéjét szerzette: --. Nagyvárad, 1920. Sonnenfeld A. rt. 4  l.

3561. Lázár László, Cs.: Egy természettörvény és az emberiség jövője. Budapest, 1919. ápr. 20. Déva, 1920. Laufer Vilmos kny. 60  l. 23 cm.

3669. Ligeti Ernő: Asszony. Novellák. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1920. Kosmos rt. 100  l. 18 cm. (Uj Könyvtár. 25-28. sz.)

3731. Lupas I.[oan]: A román nemzet története rövid előadásban. Iskolai és magánhasználatra. (Számos képpel.) Cluj (Kolozsvár), [1920.] Cartea Românească. R. T. kiad. Cosinzeana kny. 186  l., 1 lev. 20 cm.

375. Bardócz Árpád: Japán versek. Timişoara [Temesvár], 1920. /A szerző kiad. Csendes Testvérek grafikai műintézete./ 63  l. 17 cm.

376. Bárdos Jenő: Ilyenek vagytok! Regény. /Nagyvárad/, 1920. /A Tavasz rt. kiad./ Sonnenfeld Adolf R. T. Grafikai Műintézete. 114  l. 23 cm.

3760. A magyar család képes nagy naptára az 1921. évre. Timişoara [Temesvár, 1920.] 143  l.

3771. Magyar írók kincsesháza. Szerk.: Olajos Domokos. Cluj-Kolozsvár, 1920. Gombos Ferenc, Lyceum kny. 170  l. 21 cm.

3797. A Magyar Unitárius Egyházi Főtanács 1920. aug. 29-30., 1921. okt. 30-31., 1922. okt. 29-31., 1923. nov. 4-5., 1924. nov. 9., 10., 11., 1925. máj. 14. (rendkívüli), 1925. nov. 22-23., 1926. szept. 19., 20., 21., 1927. nov. 6. és 7., 1929. nov. 10., 11., 12., 1930. dec. 14., 15., 1931. dec. 13., 1933. dec. 3-5., 1935. márc. 30. és ápr. 1-2., 1935. dec. 15-17., 1936. dec. 13., 14. és 15., 1938. jan. 16-17., 1939. dec. 3-5. napjain Kolozsvárt tartott ülésének jegyzőkönyve. Szerk.: Gálfi Lőrinc [1920], Boros György [1921-1923.; 1926-1927], Csifó Salamon [1925. rendkívüli], Varga Béla [1929-1936], Benczédi Pál [1935-1938]. Antonya Mihály [1935], Kiss Elek [1939]. Cluj-Kolozsvár, 1923-1940. Corvin kny. [1923-1924.], Minerva Rt. [1925-1935], Orient [1935], Pallas [1936-tól]. 18 db, 25 és 23 cm.

3882. Marossi, Calonymus: Millon iuri --hág'ri. Héber-magyar szótár. Szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1920. Rosenfeld J. és Sámson J. kiad. /Weinstein és Friedmann kny./ 189 l., 1 lev. 16 cm.

3901. Marton Manó: [Árva Pál.] Mari és Marika. Színpadi jelenetek. [Nagyvárad], 1920. Sonnenfeld Adolf R.T. 63  l. 15 cm.

3914. Maurer Béla: Nyilt levél dr. Szele Béla, Kocsis Béla és dr. Rombauer Tivadar urakhoz Úgyis mint a Brassói Lapok és az Erdélyi Ujság szerkesztőihez. Cluj [Kolozsvár], [1920.] Kultura kny. 27  l. 23 cm.

3935. Meruţiu, V--Dejeu, P.: Románia földrajza. Középiskolai használatra. A román közoktatási miniszter által kibocsátott analitikai tanterv alapján. Szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1920. Uj Világ Lapkiadó váll. kiad. 112  l., 1 lev. 21 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék