monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1919: 109 tétel lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


638. Blank Illés: Mit akar a cionizmus? A cionizmus vázlatos története és szervezete kiváló férfiak nyilatkozataiból a cionizmusról. Palesztina és a zsidó kolonizáció. Az öntudatos zsidó (cionista). Szerk.:--. Máramarossziget, 1919. Kiadja a Cionista Kerületi Bizottság. Wizner és Dávid. 16  l. 16 cm. (Cionista Ismertető Füzetek. 1. sz.)

6528. Veress Ernő: Erdélyi imádságoskönyv. Brassó, 1919. 340  l.

6529. Veress Ernő: Katholikus hittan középiskolák V., képzők és kereskedelmi iskolák I. oszt. számára. Brassó, 1919. Antal Testvérek kny. 50  l.

6530. Veress Ernő: Keresztúti ájtatosság. Brassó, 1919. Égető Testvérek kny. 11  l. 16 cm.

6571. Világnézeti Kérdések. I-VI. /Satu Mare/ Szatmárnémeti, /1919./ /Simon József kny./ 15 cm.

6581. Viski Károly: Arany népe (Nagyvárad, 1919.)

6593. Vucskics Gyula: Kereszt és munka. /Nagyvárad, 1919. Szent László ny. rt./ 16  l. 16 cm. (Keresztény Füzetek. III. füz.)

6594. Vucskics Gyula: Magánügy-e a vallás? /Nagyvárad, 1919. Szent László kny. rt./ (Keresztény Füzetek. II. füz.)

6595. Vucskics Gyula: Szabadság, egyenlőség, testvériség és az élet kenyere. /Nagyvárad, 1919. Szent László ny. rt./ 13  l. 16 cm. (Keresztény Füzetek. I. füz.)

6679. *Zách Felicián: Conversaţiuni, gramatică, dicţionar pentru învăţarea limbei "Române". Dicţionar practic. Mai mult de 1200 cuvinte. Parte laterală cu formule de acte private. -- Románul egy hónap alatt. Beszélgetés, nyelvtan, szótár a "Román" nyelv tanító nélkül való megtanulására. Gyakorlati szótár 1200-nál több szóval. Mellékletül iratformák. Nagybánya, 1919. Kovács Gyula kiadása. Morvay Gyula kny. 79  l.

6685. *Zangwill [Izrael]: Uriel Acosta. Angol eredetiből. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld ny. 43  l. (Zsidó Renaissance Könyvtár. 11. sz.)

6966. Zsakó István: A psychiatria alapvonalai tiszti és törvényszéki orvosok, orvostanhallgatók és érdeklődők részére. Kolozsvár, 1919. Ajtai K. Albert kny. 181  l. 23 cm.

6977. Zsidó Renaissance Könyvtár. [I. sorozat.] Nagyvárad, 1919.

»   9. sz. Nordau, Miksa: Mi a cionizmus? Ford.: Grünberger Béla. 1919. Sonnenfeld Adolf kny. rt. 24  l.

» 10. sz. Ady Endre a zsidóságról. Fehér Dezső előszavával. 1919. Nagyváradi Napló ny. rt. 46l.

» 11. sz. Zangwill [Izrael]: Uriel Acosta. Angol eredetiből. 1919. 43  l.

» 13. sz. Asch Salom: A bosszú istene. Dráma 3 felvonásban. Ford.: Lukács Zoltán. 1919. Sonnenfeld A. rt. 85  l.

» 14. sz. Thon Osias: Herzl Tivadar élete. A cionizmus halhatatlan megalapítójának életrajza. Ford.: Blau József. 1919. 32  l.

945. Cionista Ismertető Füzetek. 1. sz. Máramarossziget, 1919. Kiadja a Cionista Kerületi Bizottság. Wizner és Dávid. 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék