monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1919: 109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


4407. Nordau Miksa: Mi a cionizmus? Ford.: Grünberger Béla. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld Adolf rt. kny. 24  l. (Zsidó Renaissance Könyvtár. 9. sz.)

4443. Nyisztor Zoltán: A szociális kérdés. Satu Mare-Szatmárnémeti, [1919.] Simon József kny. (Világnézeti kérdések. I.)

4472. Oláh Gábor: Jött éve csodáknak. Fantasztikus színmű négy felvonásban. /Nagyvárad, 1919. Nagyváradi Napló nyomda rt./ 95  l. 21 cm. (Magyar Szó Könyvtára. 1-2. sz.)

4611. Pakocs Károly: Nemcsak kenyérrel él az ember. Satu Mare (Szatmárnémeti), [1919.] Simon József kny. (Világnézeti kérdések. IV.)

4854. Progressziv eszmék terjesztése az iskolában. Nagyvárad, [1919.] Kiadja a Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság. Sonnenfeld Adolf Rt. 103  l. 24 cm.

4884. Radó Antal, ifj.: Amoroso. Hét éjszaka. Irta és rajzolta --. /Nagyvárad/, 1919. /Sonnenfeld rt./ 131  l., 1 lev. 25 cm. (Bibliotheca Varadiensis.)

4907. Raportul Uniunei Muncitorilor Grafici din Ardeal şi Banat. -- Az Erdélyi és Bánáti Munkások Szövetségének jelentése. -- Bericht des Verbandes der Graphischen Arbeiter Siebenbürgens und des Banates. 1919-1921., 1922-1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939. /Cluj-Kolozsvár, [1922-1939.] /Gutenberg kny./ [1931-ig]; Minerva Rt. [1932-1938]; Bucureşti, [1940.] Cartea Românească [1939]. 18 db, 24 cm. [Román, magyar, német szöveggel.]

5017. Rilke, Rainer Maria,: versei. Reményik Sándor fordítása. [Kolozsvár], 1919. Kupferstein Testv. kny. 14  l. 24 cm. (Erdélyi Szemle Könyvtára. 1.)

5028. Rochlitz Gyula: Téged szeretlek!... -- versei. Cluj-Kolozsvár, 1919. Szerző kiad. /Kupferstein Testv. kny./ 94  l. 17 cm.

504. Bernstein S.: A cionizmus. A mozgalom lényege és szervezete. Fordítás német eredetiből. Lugos, 1919. Szidon József kny. 68  l. 24 cm. (A Lugosi Cionista Egyesület kiadványa.)

5101. *Rónai Antal: Román nyelvgyakorló könyv. E nyelvnek tanító nélkül való elsajátítására legalkalmasabb könyv. Magántanulók számára. -- Gramatică română. Exerciţii. Curs practic pentru însuşirea limbei române fără pedagog. Ediţia a doua. II. kiadás. Déva, 1919. Laufer Vilmos könyvkiadása és nyom. 98  l., 1 lev.

5234. Scheffler János: A családi szentély papjai. Satu Mare (Szatmárnémeti) [1919.] /Simon József kny./ 27  l. 15 cm. (Világnézeti Kérdések. VI.)

5235. Scheffler János: Az egyke. Egy lap a keresztény erkölcstanból. Megszivlelésre keresztény anyák részére. /Satu Mare-Szatmárnémeti/ [1919.] /Simon József kny./ 27  l. 15 cm. (Világnézeti kérdések. II.)

530. Bibliotheca Varadiensis. /Nagyvárad/, 1919. /Sonnenfeld rt./ 25 cm.

5397. Sophokles: drámái. Magyarul Csengeri Jánostól. Kiadta Janovics Jenő. I-II. kötet. Kolozsvár, 1919. Lapkiadó rt. 25 cm.

5636. Szatmárnémeti. A szatmárnémeti ref. főgimnázium 1918-19., 1919/20., 1920/21., 1921/22., 1922/23, 1923-24, 1924-25., 1925-26., 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929/30. évi értesítője. Szerk.: Bakcsy Gergely [1926/27-ig], Hantz Jenő [1927/28-tól.] Satu Mare [Szatmár], /1919-1930/. Északkeleti kny. 11 db, 23 cm. [1931/32-1939/40 között nem jelent meg. -- Román címe 1922-23-tól: Anuarul ... al gimnaziului reformat de băeţi fără drept de publicitate.]

5659. *Székely András naptár. 1920. /Marosvásárhely, 1919./ Czingel Rezső és Tsai kiadványa.

5688. Székelyek naptára az 1919-1922. évre. III-VI. évf. Szerk.: I. Dienes Ödön és Kovács J. István. Kézdivásárhelyi kny. rt.

5882. Szörnyű Béla: Többtermelés és népnevelés. Hasznos és modern gazdálkodási elvek mindenki számára. Zilah, 1919. Seress Samu kny. 158  l., 1 lev. 20 cm.

5943. 2. sz. György Lajos.: A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje. (1919-1923.) 21  l.

5974. Tárcza Bertalan: Téged látlak álmaimban. Irta: Ihász Aladár. Zenéjét szerzette --. Brassó, [1919.] Lehmann. 4  l. [Kőnyomatos.]

6027. Temesvár. A temesvári [1919/20-tól:] A timişoarai (temesvári) kegyestanítórendi főgimnázium értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1925-26., 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1934-35., 1936-37., 1937-38. iskolai évről. Közzéteszi Roth Ferenc [1926/27-ig], A. Kovács [1927/28-1928/29]. Ludvia P. Tóth [1929/30], Direcţiunea Liceului [1934/35-től.] Brach József. Timişoara /Temesvár/ [1919-1926.] Csendes Testvérek kny. [1926/27-ig.] Cartea Românească [1927/28 és 1928/29-1930/31.] Tip. Victoria [1934/35-től.] 16 füz. 23 cm.

6032. A Temesvári Zsidó Nemzeti Szövetség kiadványai. 1. sz. Temesvár, 1919. Uhrmann Henrik kny. 21 cm.

6048. Thon Osias: Herzl Tivadar élete. A cionizmus halhatatlan megalapítójának életrajza. Ford. Blau József. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld Adolf Rt. 32  l. 23 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. 14. sz.)

6072. Tíz napi lelki magány a szent kereszt tövében. Ismeretlen szerző után latinból fordította: Kiss Arisztid. Hetedik kiadás. Kolozsvár, 1919. Szent Bonaventura kny. 132  l.

6200. Trefán Leonard: Szeráfi kalauz az égbe vezető Úton. Szent Ferenc harmadik rendjének világban élő tagjai és a keresztény tökéletességre törekvő lelkek számára szerk.: --. Kolozsvár, 1919. Szent Bonaventura kny. 656  l. 16 cm.

6250. Tyrnauer István: A paripa. Párbeszéd. Temesvár, 1919. Csendes Testv. kny. 9  l. 23 cm.

6269. Új Könyvtár. 1-28. sz. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1919-1920. 18 cm.

» 1-4. sz. Kiss Gyula: Sztrájkol a halál. Regény. 1919. Márványi és Tsa. 109  l.

6318. Unitárius keresztény népnaptár. 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927. Kiadják: Az Odorhei-Udvarhely-köri Unitárius lelkészek. A Lélkészkör megbízásából szerk.: Ürmösi József [1921], Báró József [1923-tól]. Odorhei [Székelyudvarhely, 1919-1926]. Könyvnyomda Rt. [1924-ig], Globus kny., Csiki Albert [1925-től]. 8 db, 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék